Det var pa tiden...

ICC har gett Kenya mojligheten att sjalva utreda de brott som begicks efter valoroligheterna, men nar inget har hant efter en hel del patryckningar och loften - sa har nu ICC gett upp och gor sjalva utredningen.Och nar det borjade narma sig beslut sa spreds - enligt Nation - paniken bland de som kanner sig utpekade. Och det ar val pa tiden.  Det har gatt lange sedan valdsvagen spreds over Kenya - 2 ar - och valdigt lite av rattviseskipning har skett.

Klok kommun...

Ornskoldsviks skommun omhandertar den for valdtakt domde pojken i Bjasta  enligt LVU. Da pojken nu ar 16 ar ar grunden for tvangsomhandertagandet med all sannolikhet pojkens eget beteeende, d v s att han inte ar mogen for att bli utskriven fran den behandling han genomgar. Den del av LVU som kan anvandas for foraldrars bristande omvardsformaga anvands oftast for yngre barn. Inte de som ar i ovre tonaren.
Fast med tanke pa den kampanj som modern och den aldre brodern har bedrivit - sa visst brister omvardnadsformaga ocksa. Att stodja ett nekande - trots fallande domar - badar inte gott for en ung killes utveckling. Att dessutom arrangera blomsterattacken pa skolavslutningen och spela in det och lagga ut pa Youtube visar inte heller en god omvardnadsformaga. Det syns pa videon ur tva tanter star beredda att attackera med blommor sa fort betygen ar utdelade. Knappast pojkens eget initiativ. Det envetna forsvaret for borderns/sonens "oskuld" sag inga granser. Skitsnack - hur forodande det kan vara beskrivs perfekt av Katarina Wennstam - spreds. Logner spreds.

Sa - med narmare eftertanke - kanske, kanske testarOviks kommun ett LUVomhandetagande av en 16 aring p g a foralderns bristande omsorgsformaga.

Into some freedom...

Ledig i 5 dagar.
En omstallning.
Tvangsledig.

Internets makt..

...eller radslan for internet.
Ett hotell. En huvudstad i varlden. Den storsta demokratins huvudstad.
Tvatt. En skjorta forsvinner. Ersatts av  en damblus. En annan skjorta presenteras.
Men sa fet ar inte jag sa jag skulle behva den storleken. Och fargen ar inte densamma.
Dag 2.
-Har ni hittat skjortan?
-Har den stulits fran ert rum?
Berattar tvattstoryn en gang till.
Dag 3.
-Har ni hittat skjortan?
-Vi ska kontakta tvatteriet.
-Har ni inte redan gjort det?
-Yes, sir.
Dag 4 - checkar ut.
-Vi ska kontakta tvatteriet men ni ska fa full ersattning.
Tystnad i 7 dagar.
Mailar.
-Vi har inte hittat skjortan. Ni ska fa tvatten gratis och 50 dollar i ersattning. Det ar max ersattning - 10 ggr priset for tvatt av en skjorta. 
-Det kostar 7.50 USD att tvatta en skjorta hos er.....
-Vi ber om ursakt att ni har forlorat er skjorta.
-Det ar ni som har forlorat min skjorta. Jag maste beratta denna story pa internet for att varna folk fran att lamna tvatt pa ert hotell.

10 minuter senare.
-Vi drar av en natt fran er rakning.

Det racker till en ny skjorta.


Han hade tryckt in en knapp...

. och den forsvann.
Taxichaufforen som kor mig hem fran Jorge Chavez international airport
har en Geely. Det bolag han kor for kopte 50 stycken for ett halvar sedan. De bilarna rullar inte 25 dagar i strack. Det ar alltid nagon av bilarna som ar pa verkstad. I denna taxi gar fonstret att oppna. Men knappen han tryckte in i morse har forsvunnit - in nagonstans bland bilens inmaten.
Nar kollegor fragar honom om de ska kopa en Geely - svarar han nej. Men nu nar Volvo blir uppkopta sa tanker han att .. kanske, kanske kan Geely tack vare  det bli en battre bil. Men sjalv ser han inte hastighetsmataren langre. Glaset har andrat farg och ogenomskinligt. Hemlig hastighet. Men det gar  ju anda inte att kora sa fort, sager han. Da ramlar delar av.

men hall igen hastarna...

Det borjar narma sig dansbandeelandet, faran med jazzmusiken,  faran med rockmusik, videovaldet...
Vuxna larmar for vad barn gor pa internet med utgang fran Bjastafallet - s
enast nu mediaanalytikern  Anders Mildner.
Men om man granskar Bjasta sa ser man ju att den aktivaste i internet for att mosa offren har ju varit en vuxen - valdtaktspojkens mamma.
Om man granskar "mosa Mona" kampanjer och "krossa Ask" inlagg sa ar det ju vuxna som driver mobben.
Inte barn.
Vuxna som plockar detaljer  ur sitt sammanhang och medvetet (?) rasar.
Sa lagg inte skulden pa barnen - Mildner - granska vad de vuxna gor.

En TV och tidningar fyllda ...

... av fallet Isabella. Hennes far o styvmor domdes i natt till 26 och 20 ars fangelse.
Flickan dog eftermisshandel och foraldrarna forsokte fa det att se ut som hon hade ramlat ner fran fonstret.
Och da borde storyn vara slut men det finns de som tror foraldrarna nu ar oskyldigt domda.
Trots de skador flickan hade som inte kunde orsakats av fallet och att hon var dod innan fallet.

Det ar den enda nyheten som far plats just nu.

Sista dagen i SP. Tillbaka hem i morgon.

Sjukdomsinsikt finnes

Sverigedemokraterna har sjukdomsinsikt.
De vet var problemet finns i partiet.
Darfor har de
en lista med 42 man och 8 kvinnor som ska kunna halla ihop (3 kvinnor enligt DN men da menar ng DN de 20 framsta namnen)  under en mandatperiod.
Alltsa inte en lista som tar med de som bast kan fora fram och arbeta for partiets politik - utan en lista med personar som ska kunna halla sams.
Problemet partiet har ar att de sannerligen inte bestar av  ett gang optimister med tillforsikt i tankarna - utan snarare klagonissar som har sikte pa en sak - 'invandring ar av ondo'.
Ett annat gang pa listan ar de f d moderaterna som tycker deras parti inte ar sig likt sedan Gosta Bohman avgick.
Att ga med i ett parti  med den ingangen - leder ju till mer sura miner sa fort som man stoater pa natt motstand i partiet. Eller utveckling (vilket kanske inte ar sa troligt..)
Och da ar det ju avgang eller splittring som ar losningen.
Och en jakt pa fler som kommer att nicka i takt med en nar gnallkvarnen mal pa.


Omvardnad om brottslingen...

..och axelryckning at offret.
Anna Konig Jerlmyr satter in de fargglada kuverten som Ask pratade om i sitt sammanhang.
Det var pa tiden.
Misstankta sexkopare far  brev fran polismyndigheten skickade till alternativa adresser.
Valdtaktsoffer blir inte trodda.. se Bjasta.
Brottslingen far omvardnad.
Och omtanke.
For vilka andra brott an sexualbrott mot kvinnor sprids denna omvardnad och omtanke gentemot brottslingen?
Sexkop ses inte som ett riktigt brott.
Det ar ju en frivillig handling, tycker kritikerna.
Men, som lise Tamm fran internationella aklagarkammaren i Stoickholm , sade pa ett seminuarium om trafficking i Sao Paulo i forrgar - vilken 10 arig flicka svarar pa fragan om vad hon ska bli som stor: - Prostituerad!
Sa det ar inget yrke som helst, vad an sexkoparna vill fa det till.
Och nar Ask forsoker tackla problematiken sa far hon en storm mot sig.
En del av stormen handlar givetvis om att en misstankt ar en misstankt och inte en skyldig.
Men jag ar overtygad om att en hel del av kritiken handlar om att forsvara sexkoparens handling.
Langre an sa har inte samhallet utvecklats.
Eller som Ann Charlotte Marteus skriver:  att tillhora en pobel.
Tyvarr.


Har Skytte sett for mycket Robinson?

Skytte har tagit pa sig sapoperaglasogonen.
Skytte tanker som om livet bestod av  lasarnas egna historier i Mitt Livs Novell.
Han ser opinionsstaplar och bygger upp ett persondrama kring dessa.
Han skulle kunna se staplarna och tanka att Mona och Maria sager till varandra:
-Se dar . Vi leder stort!
Men det gor han inte.
Likt en 14 arig flicka insjunken i Starlet, ser han drama och sneda blickar och svartsjuka.
Skytte tror att han analyserar en maktkamp. Skytte tror han ser starten for ett krig.
Men vad sager den torftiga analysen om Skytte sjalv?
Svartvita varldsbilder, se maktkamp istallet for mojligheter, se hat och bitterhet mellan kvinnor - men kamp mellan man (vad sager det om hans kvinnosyn?)
Well, tack for den oversharingen, Skytte.

Roda Berget skriver att Skytte ar radd for ett maktovertagande och darfor skriver som han gor.
Detta skulle innebara att Skytte har en taktik.
Att forsoka sla split i den rodgrona alliansen och forsoka skapa en spricka.
En taktik som i sa fall kan leda till det motsatta.
Ett gapskratt nar Maria och Mona laser hans text.

Det smakar hjortron...

.. efter en dag av rusning hit och dit.
Det ar trafikrusning trodde jag, sa en timme ska dett nog ta att ta sig till hotel Tivoil.
Det  gjorde det inte.
Det tog 15 minuter.
En vantan pa ett seminarium.
Trafficking och sexuellt utnyttjande.
5 latinamerikanska stater pa plats. Och Sverige.
Lise Tamm fran internationella aklagarkammaren  vackte liv i publiken med sitt forsvar av sexkoparlagen.
-Det skulle aldrig fungera i Chile, sager Denisse  fran Radda Barnens partnerorganisation ONG Raices vid min sida.
Det ar forst 2005 som man i Chile  lagstiftade emot mannens tidigare "ratt" att valdta hustrun inom aktenskapet.
Sa hur ska man nagonsin kunna komma fram till den dagen nar en kvinna eller en flicka som blivit prostituerad nar inga andra valmojigheter finns for overlevnad, ar den som ar innehavare av rattigheter?
Att sexkoparen ar en brottsling? Denisse himlar med ogonen.
Men under lunchens resonemang med henne och hennes kollegor sa ser vi anda pa att attityder forandras - det tar tid ibland men forandringar sker.

Och det ar om det som rundabordssamtalet efter lunch handlar om.
Drottning Silvia och Goran Hagglund och Sveriges ambassador for manskliga rattigheter - Jan Nordlander - ar inbjudna av det brasilianska natverket mot barnaga - Rede Nao Bate, Eduque  (Sla inte, utanuppfostra!) for att samtala kring det brasilianska arbetet mot barnaga. Natverket grundades av Radda Barnen 2005 men idag ar RBs roll mer stodjande till ett natverk som star pa egna ben, samlandes 250 brasilianska organisationer och med tv-idolen Xuxa  som sprakror.
Aven ministern for manskliga rattigheter, Paulo Vannuchi ar pa plats, liksom representanter for det brasilianska parlamentet, akademiker fran Sao Paulos universitet. Motet leds av en av de allra framsta kamparna for barns rattigheter, Paulo Sergio Pinheiro- mannen bakom FNs studie om vald mot barn och nu kommissionar for barns rattigheter for OAS - Organisation of American states. Bara tre lander i Latinamerika har lagstiftat mot barnaga, men nu ar en bra process pa gang bade i Brasilien och Peru och forhoppningsvis kan detta rundabordssamtal ge mer fart pa processen i Brasilien.
Parlamentarikern Maria do Rosario pekar ut riktningen. En lag mot barnaga handlar inte om att staten ska uppfostra barn. Det handlar inte om att ta over foraldrars ansvar. Det handlar om manskliga rattigheter. Om alla manniskors  - inklusive barns -  rattighet att inte vara utsatta for vald.
Fet applad.
Det ar en absurd situation. Har sitter vi - ett fyrtiotal vuxna och en tonarig tjej - Danuzca Nascimiento. Och hon ar den enda i rummet som en vuxen - henner vardnadshavare - skulle kunna ge en orfil till och det skulle inte vara kriminellt. Alla vi andra ar skyddade. Men inte hon. Hon ar 16 ar.
Goran Hagglund pratar om de svenska erfarenheterna och att lagen och kampanjarbetet runt lagen - minns mjolkkartongerna! - har lett till en attitydforandring dar 10% av foraldrar idag i Sverige tycker att barnaga ar ok. Sa sag det inte ut 1979.
Jag pratar om just de erfarenheterna av att som socialarbetare inte ha stod i en lag fore 1979 utan behova luta siog mot ens overtalningsformaga. Hur en lag markerar mer an hur manga kloka ord som helst.
Xuxa pratar om  varfor hon ar sprakror for antiaga-kampanjen och ger sina tankar om hur det ar att vara mamma, hur en dialog med sitt barn ar sa mycket battre an hot och stryk.  Nar Xuxa talar sa lyssnar folk. Hon ar en megastar i LatinAmerika.
Drottningen lyssnar. Tackar. Beskriver hur barn oftare vet mer om sina rattigheter an vad vuxna gor. Att det ar viktigt att vuxna lar sig mer om barns rattigheter.
Ministern for manskliga rattigheter fyller pa. Att barn ska vaxa upp utan vald ar en sjalvklarhet. Det ar dock oklart om lagforslaget kommer att ga igenom i parlamentet, men ett forsok ska goras.

Motet ar slut. Men inte arbetet mot barnaga.
Rusning i rusningstrafik till hotellet for att byta om till hyrda tortyrklader kallad smoking.
Brasilianska Radda Barnens pressperson, Patrica Atunes sluter upp med rosa langklanning och ivag for att prata mer om barnaga. Och det lyssnas, det pratas - over drinkar, over renstek och sill och sollidenssenapssas.  Paverkanssarbete kan ske i sa manga olika former. Detta ar en av de mer udda formerna. Fast nar hjortronmoussen smakar sa gott sa gar det lattare att fora samtal om barns rattigheter.


Ordna fram en fru ..

.. och en smoking. Sa sager inbjudan. Frun fixas pa en minut och hon vet ocksa var jag kan fa tag pa en smoking. Bra fru. Men jag skiljer mig efter middagen.

Friends..

.. ska kunna vara arliga med varandra.
Israels tankar om unconditional friendship med USA fungerar inte langre.
Det fungerade under Bush, men inte under Obama o Clinton.
Det maste kannas pirrigt i Tel Aviv.
Allt ar inte som det brukade vara.
Och om det satts press pa Israel - rejal press - sa kan fredsprocessen bli lite mer verklighet.
Men Netanyahu kor med sitt chickenrace.
Det haller sa lange det haller.
Talet om Jerusalem som israels huvudstad ar ett chickenrace som inte lovar gott for framtiden.

Trams, Bodstrom...

Att tjata om folks avgang sa fort man inte tycker som dom ar sa ....... TV 3.
Bodstrom klagar over Beatrice Asks tankar om gralla kuvert hem till misstankta sexkopare.
Om Bodstrom hade haft ett intresse av att diskutera sakfragan med Ask sa hade han taggat ner och ringt henne och sagt:
- Jag ar nyfiken over  vad du menar? Jag far inte riktigt ihop det.
Men icke.
Full fart och fullt tjat om avgang eller skammas.
Kanske norde Bodstrom ha skickat sina tankar till Ask i ett grallt kuvert?

Sao Paulo...

.. i morgon.
5 natter.
Arbete, arbete, arbete.
En svensk drottning och en svensk socialminister vantar.

Radda en regering...

Netanyahu har inget val.
Ska han halla ihop sin regering sa maste han tillata fortsatt utbyggnad av bosattningar pa ockuperad mark.
Det innebar att det inte tas nagra som helst steg framat i fredsprocessen.
Ger Netanyahu upp for omvarldens krav sa spricker hans regering.
Det ar i sadana har lagen man ser om en politiker ar stark nog att driva en process som kraver overtalningsformaga gentemot sina regeringspartier.
Den styrkan har inte Netanyahu.
Adjo fred.

Nationalister ska sjalvklart inte bry sig om utlandet..

...verkar Sverigedemokraterna tycka.
Ett utland ar ju bara en maskin som producerar utlanningar.
0% av SD rostare vid sista vallokalsundersokningen tyckte utrikespolitik ar viktigt.
Sager Jimmie Akessson.
Men han har ju haft svart med statistik tidigare.....
Och bort med instegsjobben for invandrare.
Det diskirminerar svenskar tycker han.
I samma veva som det ska integreras battre.
Inte heller den ekvationen gar ihop....

Ett parti som varnar nationen.
Lutandes sig mot ett dokument fran 1941.
Som om tiden hade statt still.
Som om globalisering inte fanns.
Ett blundande parti.
Det som inte syns nar man blundar finns inte.
Sa sjalvklart bryr sig inte SDare om utlandet.
Eller utrikespolitiken.
Den ar ju inte till for Sverige.
Den ar ju till for utlandet.
Dom dar andra.
Dom som ska hallas borta.
De kan fa agna sig at utlandet.

Lite roligt blir det nar en SDare kommenterar SvD artiklarna.
Alla ska behandlas med vardighet.
Skriver han.
Har han inte last sitt partis invandringsporgram?
Var finns den vardiga behandligen dar?

Annu roligare blir det nar han skriver om pensionarer och skatter.
Han skriver att beskattningen ar orattvis.
Ska SD avskaffa beskattningen for pensionarer?

Men om det nu ar ett yrke, vilket som helst...

Sanna Rayman tycker att Beatrice Asks tankar om gralla kuvert hem till misstankta sexkopare ar mandatperiodens samsta ide.
Manga ojar sig over Ask's forslag om att peka ut sexkopare infor sin omgivning.
Skampalen liksom.
Men de som tycker att prostitution ar ok - att det ar ett yrke vilket som helst- en tjanst som saljs precis som en rormokare som rensar ens avlopp - de borde ju bara rycka pa axlarna at detta. Inte behover den som far avloppet rensat skammas,  sa inte heller den som koper sex. Tycker de. Sa vad ar problemet med Asks forslag? Det ar ju bara ett fargglatt kuvert, ju? Eller ...?
Mer allvar.  Den stampling och utsatthet som prostituerade utsatts for genom tiderna.  Det ar dags att sexkoparen far ta en del av den.  Da, kanske, kanske, det gar upp for koparen vad utsatthet handlar om.

Lima igen...

...for tva natter.
En hogtalare pa torget.
Ett hogljutt Lima.
En sprangmarsch pa Miami flygplats.
En vaska kvar hos American Airlines.
En dam med ordningsbehov forsoker ordna bagehyllorna pa LAN.
Hon har ingen framgang.
Lyfter fran halsoreformsUsa.
Landar i kasinoland.

Bort fran varen...

...tillbaka till sommaren.
Ett maratonlopp harjar i Washington DC.
Bort.
Till Miami.
Till Lima.

3 Globalknivar och en skjorta och en kaffekvarn.
Och en champagneflaskekork.
Och moten.
Massor av moten.

Och spoken fran Koreakriget.

En omelett med bara aggvitor..

..vill hon ha.
Marklig kvinna.
Bestallningen tar inte slut med det.
Hon fortsatter men da har jag redan sjunkit in i Wall Street Journals artikel om pavens brorsa som ledde en kyrkokor men som inte upptackte att det utovades overgrepp mot barnen i koren.
Eller prasten som paven - i sin tidigare funktion - sag till att han fick terapi men sedan tillbaka i tjanst som prast igen.
Nu pysslar den prasten med turistverksamhet for katolska kyrkan.
Hoppas det inte inkluderar skolors studieresor.

Sedan nar hon fortsatter prata om vad som INTE ska finnas i omeletten sa ar  jag inne i en artikel om
JihadJanes kompis.
Hon hade minsann arabiska tecken pa sitt tangentbord minsann.
Da ar man ju misstankt.
Direkt.
Alltsa .. tva amerikanska damer som ar pa villovagar.
De postar inlagg pa Facebook (!) som far sakerhetspolisen att misstanka dem.
Alltsa... nog ar val terrorister smartare an sa....

En premiarminister utan koll...

Netanyahu  tillsatter en utredning som ska ta reda pa hur det kom sig att planer om utbyggnad av bostader pa ockuperad mark kunde ofentliggoras under USAs vice-presidents besok,

Hmm.. vore det inte battre om han utredde hur det kommer sig att bosattningspolitiken fortsatter trots att han sager sig vilja frysa den?
Vore det inte battre att han utredde hur det kommer sig att han som premiarminster har noll koll pa vad som hander i det land han ar vald att styra?

Eller ar det bara att han latsas agera nu efter den 45 minuters utskallning han fick av Hilary Clinton?

Men nu far han val anda akta sig for Goran Hagglund..

Goran Skytte ojar sig over att folk tittar pa melodifestival och fotboll.
Det ger ingen naring at sjalen.
Det ger andlig fattigdom, tycker han.
Han vet namligen vad det ar for nagot som ger andlig rikedom.
Men hur vet han vad som tillfredsstaller andras sjalar?
Menar karln att man kanner fel om man kanner sig nojd och glad efter en bra fotbollsmatch?

Nu maste vla Goran Hagglund ta han i orat.
Komma har och klanka ner pa verklighetens folk.....

Washington i morgon

.... kop mat om du ar hungrig flygning pa 5 timmar.
Det blir val bra anda.
Det ar kallare i Dc an har.
Det ar bra.

En missionar pa vag till Merida..

..har breda armbagar.
Dar gick nattsomnen pa 5 timmarsflygningen fran Lima till Mexico.
Men Mexico moter utan armbagar.
Leenden till och med i passkontrollen.
Och om nagra timmar ska jag mota Eila och Lena.
Det var 12 ar sedan sist.
Minst.

Mano dura...

Den harda handen.
Repressiv kriminalpolitik for att halla unga i schack.
Det ar tongangarna i flera latinamerikanska lander.
Sa ock bland politiker i Sverige.
Det handlar inte om omsorg om ungdomen - det handlar om att fanga roster fran radda medborgare.
I Panama sanktes straffaldern till 12.
I El Salvador ville parlamentet sanka alder men en modig president lade in sitt veto.
I land efter land (Brasilien, Argentina, Colombia.. ja t o m Haiti) finns kommuner dar man med en annan sorts politik - mer forebyggande och samverkande arbete - hindrar ungdomar fran att soka sig till kriminella gang.
Kunskapen om att harda straff vid unga ar inte hjalper - utan snarare skolar in ungdomen i en allvarligare kriminalitet - finns.
Den finns ocksa i Sverige. Det visar BRA.
Men anda fortsatter politiker tjata om hardare kriminalpolitik.
Sarskilt nar det stundar val.

Ett monument ...

... som ser ut som spindelmannen som fastnat i ett nat.

El Salvador.

En till antisemit?

Irlands utrikesminister har gjort det valdigt fa politiker gor.
Besokt Gaza.
Hans rapport ar samma som humanitara organisationers.
En blockad som motverkar freden.
En straffande blockad.
En blockad som handlar om ockupation.
Sa nu kommer han val att anklagas for att vara antisemit for att han berattar om vad han ser....

Det ar sadar riktigt intensivt just nu

Det pendar mellan kungahusbesok, jordskalv och amerikanka foretag med sponsorideer.
Och mitt i det sa ska jag ut och resa igen. Mexico en vecka. Washington en vecka. Tvatta klader 2 dagar o sedan till Sao Paolo en vecka. Sedan korsfastes Kristus och det far jag vara glad for  - for da stannar all verksamhet av nagra dagar.

Vanligt hederligt polisarbete..

Efter att ha sett 6 av 7 avsnitt av Prime Suspect  - Jane Tennison ar nu i Bosnien och jagar krigsforbrytare - sa lar man sig ju en hel del av polisarbete. Kanske inte allt men mycket. En lardom ar att de som ligger bakom morden tror sig vara oantastliga. De har ju skal for det de gor.  Tycker de.

Nar nu
Dubais polismyndigheter sager att Netanyahu ska stallas till svars sa ar det helt  i linje med det. Inte har val enskilda Mossadagenter nagot intresse av att morda folk?

Vagarna har blivit mycket battre...

.. sager jag.

Men da muttrar de andra i bilen om en bror till en f  d president som har monopol pa cement och darfor ar det cement overallt. Inklusive pa gator och vagar. I vilket fall, det som tog 3 timmar for 20 ar sedan tar nu en timme. Och dar star de och vantar pa oss. Kvinnorna. De som fick sin hus bortskoljda. De som fick sina frijolesodlingar bortregnade. Nu graver de diken, nu rensar de i den nasta torra floden. Allt for att regnet nasta gang ska rinna i diken och i floden. De pratar om att odla fisk, om radisodling och hur roligt det var att se barnen leka igen efter att ha varit radda for vatten.

En stor apelsin

Den kallas mane.
Den lyser over San Salvador.