Bara i Skane....

...kan nat sant handa? En hollandska ar sedd som en utlanning som ska halla sig borta fran styrelseposter i svenska foreningar.  Hot pa telefon och misshandel av hennes man. Nederlanderna. Vad hade hant om hon hade varit fran Somalia? En atombomb pa hennes gard?
Men vad i all friden ar det som retar upp folk sa mycket sa de tar till sana idiotier? Vad ror sig i huvudet pa den som blir sa uppretad av utlanningar?

Som att sitta pa skolbanken igen...

..fast mycket roligare. Skillnaden heter Enrique Vasquez frna Pacificouniversitetet i Lima. Han plockar fram metoder som kan anvandas nar man ska lobba offentliga budgetar. Hur man samlar material fran folk- och bostadsrakningar, hur man ska prata med ekonomer sa de forstar vad man egentligen vill.
- Man kan inte komma med en docka tillverkad av en f d prostituerad tjej och tro att  ekonomen forstar vad man vill.
Hans nasta uppsats kommer att handla om varfor det ar sa manga unga man i aldern 18-35 som ar del av det statliga programmet med ett glas mjolk/dagen till barn i grundskolan. Den ska jag lasa med spanning.

Sista sommardagarna...

.. dimma pa morgnarna.
Halsduk pa.
Och sa kommer sista sommarsucken till lunch.
I gar .. misshandel pa en ny barbersalong.
Rat pack.
Det gjorde one overallt i morse.
Men det var fotvard och ansiktsvard.
Men det gjorde ont.

Taktiken ar klar...

...."Mosa Mona".
Borgaralliansens forsok att skrammas med vansterspoket fungerade inte sa bra.
-Lars Ohly som finansminister?
Det skramde ju inte sa manga... Det ar val bara att kolla pa ekonomin i vansterstyrda Fagersta kommun - en av landets bast skotta kommunala finanser.
-Lars Ohly som utrikesminister?
Jaha, var reaktionen.
Maria Wetterstrand kommer man inte at. Hon bara ler och svarar.

Men Mona Sahlin - hon ar utsedd av borgaralliansen som maltavla.
Och visst... hon ar inte sa valdigt popular - men sossarna har en sa pass stark bas som rostar pa partiet i alla fall - trots Mona. Och skulle de protestrosta mot henne sa laggs rosten pa VP eller MP.
Sa det kanske inte ar sa taktiskt att tjata Toblerone allktfor mycket.
(dar desutom rakningen inte skickades till skattebetalarna - vilket Odell mycket val vet)
Folk kan reagera pa tjatet och tanka - "men det dar var val for lange sedan... och det var ju inget brott".
Och sa star man dar och tjatar.
Daremot ar sossarnas krav pa ursakt fel.
Det tjanar man inte pa.
I politik sa ar det upp till valjarna att bedoma vem som svamlar och vem som overdriver.
Att ha nan sorts rattvisa i vem som ar mest eller minst plump och dum - det sker pa valdagen.
Lat Odell flina och tro att han kom med nat roligt och kvickt - da kommer han ju bara med plumpare grodor nasta gang..

Egentligen handlar det inte om kladesplaggen..

.. nar det drivs krav pa forbud mot heltackande klader.
I sa fall skulle det drivas krav pa att man inte ska fa ha flor som tacker ansiktet, kla sig i maskeradutstyrsel hemma och fards till festen o s v.
Nu framfors inte dom kraven. Nu surrars det istallet om att terrorister skulle kunna kla sig i burka  och genomfora terrordad. Mig veterligen ar enda ganger som burka anvants som forkladnad - nar journalister tog sig in i Afghanistan runt 2002 - eller ur Afghanistan i samma veva. Vilken terrorist skulle forkla sig i en burka vid terrordad? Det far ju ogonen pa en - i stallet ar det val vettigare att kla sig som affarsman med kostym och portfolj eller som stadare med  stadvagn for att smalta in i omgivningen...

Nej, det handlar inte om plagget i sig. Det handlar inte heller om att arbeta mot kvinnofortryck - for i sa fall skulle man starka kvinnors mojlighet att sjalva fa bestamma hur de vill kla sig.

Det handlar om att se islam som ett hot och en burka ar en symbol for det hotet.
Burkan ar inte symbol for islam. Inte alls. Utan en symbol for radslan for islam.

Men jo visst... de ar overallt

.. och leker martyrer de dar Sverigedemokraterna.
Aktiva som attans i olika bloggar och diskussionsforum tyckandes synd om sig sjalva.
Ofta totalt anonyma och med olika pahittade namn - men med samma ip-nummer.
Troendes att med 4% i ryggen  sa representerar de en majoritet av svenska folket.
Fliitiga till tusen - men till vilken nytta?
Skrivandes och skrivandes med ett gnallande om att man inte far skriva.
Att bomba olika forum med cut and paste inlagg  - vart leder det?
Det ar ju inte riktigt samtal med valjare det handlar om - det handlar om bombning av kopierade inlagg.
Vilken rostare koper det?

Och i samma veva hoppar en av de varsta gnallspikarna av och bildar eget.
SD ar inte som bloggarna vill att de ska vara.
inte tuffa nog mot invandring.
Det ar SDs storsta problem - fasaden stammer inte overens med grunden
Och fasaden tror att grunden ar intakt aven om den flyttar pa sig.
Sa egentligen racker det  bara med att titta pa SD pa distans.. de skoter sin avveckling sjalva.

Adjo Kristdemokraterna...

Goran Skytte har hittat en tv-kanal med fin kultur. Borgerlig fin kultur.
Inget vulgart. Bara bildande och fint. Det blir han lycklig av.
Bra for honom. Nu ar hans  satt att mata lyckan valdigt individuell. Andra kan bli lyckliga av det som Skytte tycker ar vulgart.
Hur ska det nu gar for Skytte om han vill gora karriar inom kristdemokratin? Ledaren for det partiet ser ju den vanliga manniskans ratt att bli lycklig av det som Skytte forringar.
Sa det blir nog inte det partiet for honom i alla fall.
Hagglund borde ju strunta i den dar pinnen i fiolen som Skytte vurmar for. Eller att violinisten ar vacker.
Hagglund ar mer for den vanliga manniskoans kultur ....
GuitarHero  i forsamlingshemmet. typ.

Den enda betydelsen...

.. .av en bruten forlovning - forutom den privata - ar upplagehojning for tidningar som nu kommer att spekulera  i detaljer om vem gjorde vad och sade vad till vem som fick vem att reagera och vem att lova och vem att lita pa vem tills vem sade att vem inte alls hade gjort som vem lovade...

Ingen politisk eller konstitutionell betydelse. Ingen alls.  Eller mojligen pa sikt. Skvallret i media kan ju leda till att man ifragasatter kungafamiljens ratt till privatliv och sedan funderingen omkring att de faktiskt ar offentliga  och darfor ska tala denna granskning och for att inte behova tala denna skvallergranskning sa bor de faktiskt sluta vara kungliga och bli privata till 100% och darmed finito for monarkin. Det begriper inte riktigt rojalistiska foreningens ordforande som tror att han ar ordforande for en forening for vilken svenssson-familj som helst som ska slippa insyn.

Bumerangsatir.

Anders Jacobson - vars blogg pa Alltombarn.se - stangdes av efter hans tankar om ensamkommande flyktingbarn varandes for gamla for att vara barn -  forsvarar det hela med att det var satir.
Kan sa vara - men ska man skriva  bra satir sa ska man skriva det pa ett  satt som riktar kritik mot en makthavare - och inte mot de barn som det handlar om.
Hur han genom att kritisera barn for att se gamla ut, far detta till att bli "satir" ar markligt .. eller sa ar han inte battre forfattare an sa....

Det ska val inte vara sa svart att lagga till en paragraf...

...for pressstodsreglerna som talar om att tidningar for att fa stod - ska respektera och leva upp till FNs deklaration om manskliga rattigheter?
Martin Ahlkvist ar kritisk och avgar fran Pressstodsnamnden. Det gar att forsta honom efter beslutet att ge Nationaldemokraternas tidning presstod. Bjorn Wiman ger honom sitt stod.

Presstodet har vuxit fram ur en idealistisk varldsbild - att media ar god och att media gor allt vad den kan for att skildra omvarlden. Media haller sig fran att ha asikter - forutom pa ledarsidorna - verkar vara den varldsbild som presstodet utformades ur.

Tills det kommer ett gang rasister och vill ha stod.

Men se da till att presstodet bara kan ges till media som haller sig till respekten for alla manniskors lika varde. Nagon sorts grundprincip om nyhetsurval ska val kunna foljas upp av Presstodsnamnden - d v s granska hur tidningen i fraga valjer ut nyheter. Jan Strid vill att innehallet i media ska granskas - inte av Presstodsnamnden utan via Tryckfrihetsforordningen. Men det galler ju rimligen nar tidningar gar till overtramp - men nar en tidning sallar nyheter sa att det bara skrivs om ondsinta invandre i negativa ord och illblonda svenskar i positiva ord - sa ar det ju inte ett brott i sig - det ar ett urval av nyheter som gor att man skildrar enbart en del av omvarlden och lamnar det som inte passar utanfor - och det ar inte nyhetsspridning. Det ar propaganda.

Kulturministern gillar inte stodet till Nationaldemokraterna. Men tyvarr sa har de regler som kulturdepartement tagit fram - lett till denna situation. 

ps.. och de rasister som nu tror att era tidningar skulle stoppas ... sa ar det inte.. detta handlar om finansiering av era blaskor.

Ett politikklister

Belgiens regering har enorma problem med att halla samman - en koalition som balanserar pa sammanbrottets rand hela tiden. Darfor behover man fragor dar man kan enas - sa det ser ut som om man haller ihop. Burkaforbud - forbud mot klader som gor att man inte kan identifieras -( i rimlighetens namn borde detta leda till polistillstand i forvag om man ska ta sig till en maskerad...).

Vad hander med dom som av overtygelse inte vill visa sitt ansikte? Ska de som i Afghanistan sitta inomhus och inte ga ut utanfor hemmets vaggar?  Sa langt har man nog inte tankt sig  lagforslaget - det handlar mer om en pseudolag for att visa att man minsann kan bestamma och komma overens... om nagot. Vad som helst.

For nu handlar det har ju inte egentligen om tackande kladsel. Det handlar om islamofobi.
Det handlar om att ta bort allt som paminner om islam fran ens synbild. Lika mycket som en sloja retar en islamofob, lika mycket retar  att nagon bar Koranen i handen, eller att nan pratar arabiska hogt i bussen.

ps.. noterar att hoppet inte ar ute for Folkpartiet.

Hur nara sanningen kan man komma?

Utredning pagar.
Vad orsakade den 78ariga kvinnans dod i Landskrona?
Var det mord? Var det grovt vallande till annans dod? Var det en olyckhandelse.
Utredning pagar och en tingsratt ska sedan fatta beslut - ett beslut som ska komma sa nara sanningen som mojligt.
Ingen vet.
Men en hel del tycks veta.
Att den misstankte ar av utlandskt ursprung gor att en del redan vet sanningen.
Ar du utlandsk sa ar du mordare. Typ.
Rattegang behovs inte, tycker de (jag valjer att inte lanka till deras bloggar - for jag vill inte medverka till spridnign av den skit som sprids dar... men de tre som jag kollade pa lankar alla till Sverigedemokraterna pa ett eller annat satt.)
Rattegang ar onodigt - for de vet ju rdan vad som hande - fast de inte var dar.
Rattegang behovs inte for media forsoker ju lindra ansvaret, tycker de i sin paranioda varld dar myndigheter och media slagit sig samman for att mojliggora massinvandring.

Det varsta i det hela ar nog att de dar hatbloggarna tror sig veta exakt vad som hande.

Kortsiktigt tankande...

.. inte hos Miljopartiet utan hos Per Gudmundsson.
Han precis som Maria Rankka haromdagen - soker politiska poang i flygstoppet.
Precis som om Miljopartiet skulle ha foreslagt ett omedelbart stopp pa flyg i sodra Sverige i en stund nar folk star vid gaten och ska kliva pa planet.
For inte ens Per Gudmundsson tror val pa fullt allvar att Miljopartiet vill stoppa flyget u t a n att resterande miljovanligare kollektivtrafik skulle vara utbyggt?
Politik ar lite val mer komplicerat an vad Rankka och Gudmundsson latsas....

Att inte bara krafsa pa ytan ...

..utan ocksa se vad som doljer sig under oversta farglagret.
Sverigedemokraterna forsoker och forsoker vara  "som vilket parti som helst".
Nu finns inte det fenomenet.
Alla partier har sitt ursprung i nagot - partier fods ur en rorelse eller en grupps vilja att gora nagot.
Det ar liksom inte sa att ett parti bara finns helt plotsligt.
Att granska  bortanfor ytan ar nagot som
Niklas Orrenius har gjort och som fler borde gora.
Det sarskilt nar fokus i media handlar om utspel och stylade partiledare och farg pa ballonger.
Det har vet Sd valdigt val - att det inte skrapas sarskilt mycket under ytan nar de granskas. Det ar avhopp fran partiet (men vi ar ju hotade), medlemmar med nazistbakgrund (de ar ju petade), medlemmar med brottsregister (vi har inte fler an andra partier) o s  v .
Men om fler gor som Orrenius - granskar vad for samhalle SD egentlgen vill ha och vad for rotter SD har - sa blir partiet utsatt for vad de onskar - att bli granskade som alla andra partier. Fragan ar om de tal det eller om martyrmossan tas pa direkt?

Varfor inte ta analysen ett steg till?

SvDs faktakoll undersoker om det ar Borg eller Ostros som har ratt nar de sager att flera ar sysselsatta respektive fler ar arbetslosa.
Och SvD visar att bagge har ratt.
Och det har de ju om man gor en snabbanalys - men varfor inte ta nasta steg och jamfora hur stor andel av totalbefolkningen i aldersgruppen som har fatt jobb - resp ar arbetslosa. For gruppen bestar ju inte av samma antal manniskor 2006 resp 2010.

Det spricker...

Evighetsbygget har nu polisbevakning.
Byggmastaren har forsokt bryta upp gatan - oklart varfor.
Det har  resulterat i att en stor del av trottoaren ar nu pa vag ner - i havet. Eller mot havet.
For ett ar sedan var sprickan i trottoaren 1 centimeter - nu handlar det om 5 centimeter och en kraftig lutning.
Jag skulle inte bosatta mig i evighetsbygget.
Den ser ut att rutscha ner nar som helst.
Jag kommer att  hora dunsen.

Nu ar helgtrafiken over..


Solen skiner inte langre.
Stranden lockar inte.
Nu ar gatan tom.
Fram till november.

Bara kyrkan kan locka.

Mardromsresor...

.. genom Europa.
Kanske mest for de
krav som passagerare verkar stalla.
-Lat oss vara kvar!
(Men stanna da - och betala det sjalv... folk har kopt en resa dit och sen hem och det ar vad de far..)
-Det finns inga fungerande toaletter pa bussen!
(Blojor pa barnen och hall ut i tre timmar som vuxen - drick inga ol...)
Men sakert finns det bland de 1000-tal bussade och skeppade massor som bara vill hem och forstar att det i denna massrorelsens tid inte gar att fa fram den perfekta bussen.
Situationen som uppstatt med strandade manniskor borde ju anvandas for forskning for Totalforsvaret - vad hander med svenskar i en kris? Hur reagerar de nar rutinerna inte langre fungerar? Kraver man utrikesministerns avgang (som senast)? Eller borjar de som normalt ar for en nattvaktarstat borja gasta om statens ansvar? Eller gor man det basta av situationen? De enda som klagat pa staten ar flygbolagen. Privatresenarerna riktar sina krav mot flygbolagen och charterbolagen. Sa lat det inte vid tidigare kaossituationer. Da skulle  staten kliva in och ta hem folk.

Och nu nar flygplatser borjar  oppna.. kanske Gardemoen i kvall. Kiruna tidigare idag.. sa sitter folk i bussar pa vag genom ett askans Europa. Jag ser rubrikerna framfor mig i morgon.... haveriutredningskrav.. typ.... ministeravgangar .. typ.. nej visstnej... Freiwalds ar  ju inte minister langre..
Men se... bussresorna blev inte tvars genom Europa - askan skingrades och en hel del folk kan flyga hem.

Ps.. och sa far jag lasa att jag reser jorden runt i forsta klass. I wish.  Men sana pahopp dyker upp da och da om man har asikter om Israels ockupationspolitik. Asikter som inte passar folk  leder till personliga pahopp. Tragiskt, men that's life. Virrpannor finns.D'Cocina ar ju utmarkt..

Fast det slutar med kraftigt bandage pa vanster pekfinger.

Efter att denna nya kompis skulle monteras upp.
Fast det var inte kaffekokarens fel.
Det var den snabba diskningen av en vass kniv.
Ett finger for nara eggen och vips blev diskvattnet rott.

Och jag som trodde Maria Rankka var smart...

.. .for det ar det intryck jag har haft hitintills.
Men dagens markliga ogrundade pahopp pa Miljopartiet ar liksom en varning om "jag maste bli plump och dum sa jag blir popular" eller nat liknande.
Rankka pastar att Miljopartiet borde bli glada over flygkrisen for den forverkligar deras politik.
Men josses... nar har MP foreslagit tvarstopp for flygtrafik?
Ar inte deras politik mer att man ska ha en balans i trafiken sa att miljon inte drabbas alltfor hart?
Att bygga ut tagtrafik och miljovanlig trafik - men inte fasen har MP foreslagit nat totalstopp for flyg.

Ovanligt tramsigt av en normalt sa smart opinonsbildare...

Aningslosa eller fuskare?

Wennerholm ar arg och polisanmaler for fortal.
Om Wessberg ar arg ar lite oklart.
Men  nar provval har hallits och en del kandidater fick ovanligt manga roster fran ett distrikt - sa borde val nagon sorts tanke hos ansvariga som Wennerholm och Wessberg ha tankts om huruvida allt var ok?
Om de inte var valdigt naiva da.
Och har naiva personer plats i en partiledning?
Ar Reinfeldt naiv - nar han sager att han litar pa Wessbergs version? Wessberg som sager sig ha fatt brevet med anmalan om fusket, men ett brev som Rudin sager inte har bokforts som mottaget....
Det ar bra med polisanmalan for da  ar det ju andra an moderaterna sjalva som utreder vad som har hant.

Folk far i alla fall en massa nya bekanta...

Fast i olika stallen jorden runt.
Meddelanden pa Facebook och Twitter om att ta sig bort.
Jag kan inte hjalpa nagon att ta sig bort - men jag kan hjalpa till med att knyta kontakter.
En ar fast i Madrid - dar bor ju den basta spanjorskan! Ak med henne till gitarrfabriken i Toledo pa lordag, for guds skull.
Nej, hon ska leta efter bussplats till Paris. Eller nan bil som ska ta henne till Barcelona eller Goteborg.
Det ar ett enda pysslande medan askan bolmar.
Overraska.
Overraska askan och sluta vandra runt i jakt pa hemmet.
Stanna nagra dagar och andas.
Askfritt.
Och lar kanna folk.
www.couchsurfing.com
Sa slipper man betala forhojda hotellpriser.
Eller knyt via Facebook.

Las en tidning...

... logga in pa Facebook.
Passagerare pa Arlanda klagar.
De
far ingen information.
Media ar fylld av information om vulkanaskmoln som driver in over Skandinavien.
Hur man kan missa det - om man ar pa Arlanda eller pa vag till Arlanda ar ett mysterium.
Naturen ar sadan - den kan inte forutses.
Moln har sina vagar.
For de som tycker att det inte ar nagon fara - sa finns det sakert  pa internet en rekonstruktion av en flygning over en vulkan i Indonesien, dar motorerna dog en efter en. Discovery Channel tror jag.
Sa det ar bara att odmjukt vanta in tills naturen ar klar med sin ovning.
Och sluta klaga pa bristande information.

Malabar

Lite for mycket inalvor i recepten.
Annars ar det bra, men tomt.

Att svara pa fragor ar inte samma sak som att .....

.... fora en kontruktiv politik.
Sanna Rayman skriver att Sverigedemokraternas ledare Jimmy Akesson fatt en gedigen mediatraning.
Och jo.
Media har agnat sig at att forsoka punktera Akessons argument och bevisa att SD ar rasister och Akesson har inga problem med att svara. Han ar en duktig ordmaskin som pratar pa i en enda ramsa. Det kan ju tyckas vara att gora bra ifran sig - om det duktiga bestar i av att kunna svara pa fragor. Sarskilt att svara pa fragor som har med brister i samhallet att gora. Att klaga ar aldrig svart (se bara pa det jag skriver..)

Men om man mater det duktiga med att ha konkreta forslag till losningar pa problem, sa brister Sverigedemokraterna.
Varfor tar inte media mer upp om den politik som Sd faktiskt foreslar. Det kom nagra korta artiklar om bristen pa finansiering av SDs politik.. men that's it.


Manniskan har i alla tider flyttat ....

...... alltid letat efter nagot nytt. Att da forsoka stoppa manniskans vandring med lagstiftning ar domt att misslyckas. Att soka asyl ar en ratt - att soka  inkomst i ett annat land ar en mojlighet. Den som tycker sig ha belagg for att blanding av manniskor ar av ondo - har inte last historia. Eller har inte forstatt vad for olika urspungsblandningar som finns i den egna kroppen. 
Nar rasister argumenterar sa forsoker de fa invandring till att handla om papperslosa, ljugande asylsokande - det gagnar rasistens syften - att peka ut en utlannning som en skurk. Att peka ut en utlanning som soker sig over en grans, som en som vill ha ett battre liv - gagnar inte rasistens syften. For det ar ju vad det handlar om - att soka sig bort fran det som inte fungerar, fran det som inte har en framtid - till nagot battre. Sa har manniskan betett sig i alla tider.
"Nagot battre- en battre framtid" - det tolkar ju givetvis rasisten som "socialbidrag" - for allt annat skulle ju krossa myten om utlanningen som en samre manniska, en myt som rasisten behover tro pa for att inte behova blunda nar han ser sig sjalv i spegeln.

Stopp i tanken...

Per Gudmundsson slutade tanka mitt i skriften.

Det råder inga tvivel om att sannolikheten för att en demokrati ska överleva ökar med per capita-inkomsten.”

Det visar Adam Przeworski, vinnare av årets Skytteanska pris för statsvetenskaplig forskning, tillkännagivet i fredags. Ekonomisk utveckling är med andra ord en viktig förutsättning för hållbar demokrati.

För den tillväxtkritiska vänstern borde denna empiriskt väl belagda slutsats vara ett dråpslag, medan tillväxtförespråkarna ges ett välkommet moraliskt argument för sin sak. Ekonomisk utveckling ger inte bara materiella möjligheter till individens självförverkligande, utan utgör alltså också en garant för den politiska frihet som krävs för denna."

Alltsa - 1. om per capita inkomsten okar - sa ar det ingen garanti for att alla tar del av okningen.

2. Vanstern har val aldrig varit emot tillvaxt som sadan - utan vad vanstern forfaktat ar fordelningen av inkomstokningen - att den ska vara rattvis och bygga pa en tillvaxt som inte plundrar resurser utan skapar nya.

 

Sa inte borde vanstern oroa sig for Przeworskis tankar - utan snarare tvartom, granska hur en tillvaxt ska vara formad for att garantera okad demokrati.


Graset ar gronare- syndromet...

Maria Eriksson tycker att Sverige far en ofortjant positiv beskrivning av folk i sodra Kalifornien, sarskilt fran taxichaufforer med somaliskt ursprung.  De far Sverigebrev fran bekanta och slaktingar, dar Sverige beskrivs som ett dromland.
Naja, nu behovs det ju inte statistik - som Maria Eriksson drar fram - for att visa att dessa brev narras. Eller sa narras de egentligen inte.
For hur ar det nar man ska beratta for slakt och vanner om hur man har det i det nya landet ? Det land som det kostade sa mycket pengar och energi att ta sig till... Jo, man gor som finska invandrare gjorde nar man skulle pa semesterresa till Finland - nya klader, ny bil. Framgang. Titta vad bra jag har fatt det!. Las Susanna Alakoskis Svinalangorna. Sa ar den manskliga naturen - vi vill visa pa framgang nar vi beskriver livet for de som inte ar pa plats.
Svarare an sa ar det inte - sa lagg ner statistiken - och borja resonera med folk om varfor de vill tro pa att graset alltid skulle vara gronare pa andra sidan floden, sarskilt om graset pa andra sidan ropar lockande...

Varfor skulle en brottslings ursprung vara viktig?

Det ar val att brottet har begatts som ar det man ska fokusera pa.
Och hur man ska forhindra brottet. Och nya brott.
Paulina Neuding tycker Sverigedemokraterna vinner pa att man inte tar debatten om brottslingars ursprung.
Beatrice Ask sager att brottet ar det viktiga, inte brottslingens ursprung.
Helt riktigt.
SDs tankar om att stanga granser och brotten darmed skulle minska ar orealistiska.
En globaliserad varld med stangda granser? Skulle aven turister forbjudas komma till Sverige om SD far som de vill?

Det handlar inte om att ducka - som Neuding skriver - utan om att inte ta vilken tramsdebatt som helst.
En grund for en debatt ar att ha atminstone en minimal verklighetsuppfattning.
Sverige har inte stangda granser.
Sverige ar ett land med blandad befolkning - precis som vilket annat land som helst.
Det ar grunden for en debatt.
Alltsa ligger inte losningen i att forbjuda invandring.
Hade valdtakterna i Bjasta inte forekommit om invandring hade stoppats?
Hade Clark Olofsson varit hemslojdslarare om invandring hade forbjudits?
For rasister handlar det inte om att hindra brott.
Det handlar om att hata utlanningar.
Sa koncentrera det hela pa hatet mot andra.
Det ar vad det handlar om.
Inte om BRAs statistik.


Man vill ropa Halla dar, Skytte... fatta!!

Lasa Goran Skyttes kolumner ar frustrerande - inte pa grund av det han skriver - han ar val som vilken kolumnist  som helst med asikter. Det ar mer nar han ska lagga fram sina bevis och sedan dra en slutsats som det hela slutar som nar en berusad tagmastare drar i vaxlarna och leder tagen in pa fel spar.
Den forra kronikan om kjolarnas krig - fick kommentatorsfunktionen avstangd efter ett tag - Skytte drar slutsatsen att det handlar om :

"Reaktionen blev så intensiv att tidningen redan på morgonen fick stänga läsarnas möjlighet att kommentara. Vilket möjligen pekar på ämnets sprängkraft."

Nej, Skytte det handlade om den pinsamma slutledningsformagan som visades upp i en kolumn i SvD. Inte sprangkraft. Utan stollerier.

Dagens kronika beskriver hur Maria Wetterstrand vill krossa den sortens socialdemokrati som hon stotte pa 2002 och som fortfarande lever krav i delar av partiet och facket. Men det ar ju exakt det som Mona Sahlin ocksa haller pa med. Bredda partiet - dra in pa pampfasoner. Och det moter motstand - hois den gra gubbmakten i partiet.
Skytte tror att Wetterstrand vill krossa Monas makt - nar Wetterstrand beskriver ett kolossparti som hon motte 2002 som var arrogant och maktfullkomligt.  En beskrivning som ocksa Sahlin gor.

Hur tanker de som forsvarade Guantanamo nu?

Nar kriget mot terror inleddes - fanns det dom som forsvarade det hela - det var nagot ont men nodvandigt.
Nu nar
kriget mot terror borjar granskas och saker och ting borjar klarna - hur tanker forsvararna av Guantanamo nu?
Kommer media att leda upp uttalanden av forsvararna av det "nodvandiga ontet" och be dom nu i efterhand forklara vad de menade? Det finns ju ett jagande efter de som kan ha sympatiserat med DDR - och nu ska de forklara vad de tankte och sade for 30 ar sedan - men Guantanamouttalandena ar ju sa mycket mer farska - sa forsvararna ska val kunna minnas hur de tankte.....
Kommer den granskningen att ske?

Sudan ar for stort...

..och for splittrat for att nagonsin kunna fungera som en demokratisk stat med Khartoum som bas. Det skrev Sudan-kannaren Alex de Waal for nagra ar sedan.
Darfor ar det litet hopp om att
helgens val  ska vara ett steg i ratt riktning. Snarare tvartom. Oppositionen kliver av. Regeringsallierade SPLM ( allierade som en del av fredsavtalet) hoppar av. Bashir star ohotad som presidentkandidat. 
Denna brist pa tillit badar inte gott for framtiden. 2011 ska sodra Sudan - mitt gamla "hemland" - rosta om sjalvstandighet. Ska denna omrostning galla sa maste ju Khartoumregeringen stalla upp for den och garantera respekt for resultatet - nu nar SPLM kliver av valet ... hur ska de da kunna krava att regeringspartiet NCP respektertar folkomrostningen?
Sa SPLMS avhopp var nog inte sa klokt sett i det langa loppet....

En del av Nannyvagen?

Haromdagen - TV4 Morgon - Anna Wahlgren opch Lars H Gustafsson diskuterandes uppfostran av barn. Lars H kritisk mot krankande metoder som klampar fram i SuperNanny vagen - att fa barn att utvecklas genom skam ar fel, tycker han.
Sa tycker ocksa jag.
Skam och skuld ar inget bra satt att uppfostrande en blivande god samhallsmedborgare.
Och vald ar annu varre.
Men
mannen som atalas i Vastergotland - for att tvinga fram en ursakt fran en 11aring - har val sett Super Nanny.
Eller blivit uppmuntrad av pensionarerna i Smaland som tyckte barn ska orfilas nar de inte lyder.
Om ens son blivit mobbad av andra barn - sa ar det med foraldrarna till de andra barnen man ska prata och resoner om hur man ska bete sig for att mobbningen ska upphora - inte tvinga fram ursakter. Det ger inga langvariga effekter.

Virrpannor och fanatiker...

DN skriver om en internetmobb som bestar av ett fatal som latsas vara manga - som sprider rasitiska budskap, latsandes vara en folkmassa. Bytandes namn, bostadsort...
Det stammer - den som bloggat ett tag marker att kommenterande personer med samma ip-nummer verkar byta namn valdigt ofta. Budskapet ar dock densamma. Ibland sa starkt at det inte gar att publicera.
Och visst ar det latt att glutta bakom en gardin och fnysa at folk pa gatan.
Liksom att klunka ner kaffe efter att ha spridit rasism pa annu en kommentatorsfunktion.

Jag har sett dessa kommentatorer som ensamma virrpannor.
Sma hatande typer som avundsjukt gluttar bakom sina gardiner.
Men om det ar som DN skriver - en medveten kampanj bland ett fatal att sprida ut sig sa mycket som mojligt - ar det ju varre. En grupp som anvander rattshaveristens verktyg....
Men de allra flesta genomskadar ju det.
Att vara med i en mobb ett tag kan kannas tillfredsstallande - men de flesta kommer till besinning snabbt och backar.
Och dar sitter rasisterna kvar . Ensamma.

Fortsatt fornekande..

... och marklig taktik.
Familjen till den valdtaktsdomde 16 aringen i Bjasta kunde, nar de var overtygade om pojkens oskuld ha kunnat kampa den rattsliga vagen - via domstolar for att bevisa att han, som de trodde , var oskyldig. Det rackte inte - istallet bloggar, facebookar och youtubar modern och sonen for att pojken ska frias fran anklagelserna.
Sarskilt Youtube filmen verkar arrangerad for att visa pojkens karaktar som god och icke som en ondsint valdtaktskriminell.
Naval - familjen lamnar ut pojken med namn och foto och filmer pa en hel del kanaler pa internet,  men sedan nar det hela drabbas av en backlash - en reaktion mot den kamp som forts och som i sin iver mosat valdtaktsoffren - sa anmals Uppdrag Granskning for att de tar upp denna vilda kamp.
Det vore latt att skriva - den som har gett sig in i leken, far leken tala.... Men sa enkelt ar det inte.
Det ar latt  att sitta framfor datorn och fora en kamp, utan att tanka pa konsekvenserna - att man triggar loss en massa anonyma manniskor som  vill vara med i jakten.  Och det har val familjen upptackt nu. Och da ar det hela forsent och det borde leda till anger.

Eller sa ar det helt enkelt bara nasta steg i kampen for att fria pojken. Attack mot alla som inte haller med....

En annan sida - som ocksa forstarkts av Landskronahandelsen - ar den vildsinthet som kommentatorer pa internet tror sig vara fria att slappa loss. En dator och ett internetabonnemang och man tror sig vara fri att vraka ur sig vad som helst. Utan ansvar. Det ar bra om de mest vildsinta lagbrytarna faktiskt atalas for vad de skriver pa natet. Ett ansvar for ens asikter  borde testas alltmer. Visst ar webben fri,  men inte fran eget ansvar.
Var fanns dessa stollar fore internet? Klistrade de upp hatmeddeelanden pa anslagstavlor? Eller gick de pa olika moten i Folkets Hus och skrev okvadingsord?

Ar nagon forvanad?

Sverigedemokraternas ekonomiska politik gar inte ihop och leder till minskad tillvaxt for Sverige.
Ar nagon forvanad over deras gladjekalkyler? Akessson sager att en skuggbudget ska presenteras i maj. Borde inte finansieringen av deras politik ha presenterats nar de presentrerade sin politik?  Handla allt man vill forst och sedan nar man kommer fram till kassa funderar over hur det hela ska betalas - ar det att visa en ansvarsfull politik?

En manads regn pa en dag..

Skyfall i Rio. Ikvall reser min kollega hem till sin familj. Han vet inte hur han ska ta sig hem - gatorna ar oversvammade. 250 millimeter regn per kvadratmeter. Det ar lika mycket pa ett dygn som normalt pa en hel manad. Regnrekord for de senaste 32 aren.
Rio's topografi med kullar gor dessutom att regnen som samlas pa de mer laglanta delarna rusar ner fran alla de kullar som staden ar fylld av. Annu mer an 25 centimeter vatten med andra ord samlas pa de gator som ligger nerfor kullarna.

Vem ska man lita pa?

Fortroendet for samtliga partiledare har minskat. For samtliga. Ett halvar fore valet sa tappar partiledarna mark.
Det kan tyckas orovackande, men i ett internatiionellt perspektiv ar det fullt normalt. Man ska inte lita pa partiledare. Det borde alltid finnas nat oprovat som sakert vore battre. Graset ar gronare pa andra sidan floden, typ.
Exempel: 33% litar pa Perus president. Det ar ovanligt hogt.
Sa valkomna in i internationella ganget av misstrodda partiledare.

Statyn eller kommentarerna?

Jag vet inte vilket som ar varst - den markliga staty som uppforts i Senegal for att fira 50 ars minnet av  landets befrielse - eller de kommentarer som dyker upp i slaptag.

- En ska inte ge bistand - nar ledare for Senegal uppfor sig sa har. Nu ges ju inte mycket svenskt bistand till Senegal, sa skribenten kan lugna ner sig.
-En vill inte ge bistand till Afrika for att "de" bygger 200 miljoners statyer. Alltsa Afrika ar en kontinent. Senegal ar ett land. Skribenten kanske inte gillar Sverige for att F¿rankrike inte har forbjudit barnaga?
- En tredje undrar om svenska bistandspengar gatt till bygget.  Varor i all fridens dar skulle det ha givits svenska pengar till statybygget?  Hur paranoid far man vara?
 


Det handlar inte enbart om att Reinfeldt ar duglig...

...att leda en regering, nar man ska mata fortroendet for Reinfeldt kontra Sahlin/Wetterstrand.
Forklaringen till hans overlagsenhet i matningen om fortroende - kamfort med partistodsmatningar - dar Alliansen inte alls ar lika populara ar flera:

1. Reinfeldt ar man. Sahlin/Wetterstrand ar inte det. Sverige har aldrig letts aven kvinnlig regeringschef. Varldens mest jamstallda land (?) har aldrig haft en kvinnlig regeringschef. Sa skulle nagon kvinna anses lamplig att ta over sa maste hon nog visa upp ett trackrecord av ofantliga matt for att en allmanhet ska saga att hon ar bast pa att leda landet. Tyvarr.
2. Man vet vad man har. Reinfeldt ar provad. Man vet vad han kan. Sahlin/Wetterstrand ar oprovade som ledare. Folk tar inte risken.
3. Valet handlar om antingen/eller. Det ar inte en betygssattning utan ett val mellan 2. Hade betyg satts pa lampligheten - sa hade klyftan varit mindre.

Men kontrollen av den amerikanske medborgaren?

USA skarper kontrollen av de som passar in i en terroristprofil. Ett antal lander radas upp som misstankta hemvisten for ev terrorister. Det forklarar varfor min kollega fran Sudan fick ett sarskilt valkomnande pa Washington Dulles....
Men nu nar Jihad Jane och Jihad Jamie dyker upp fran koksbanken?
Ar de med i profilsamlingen?
Att soka medlemsskap i ett latsasland bor givetvis vara en del av profilbilden.
Att gifta sig med en muslim ar ocksa nagot som absolut maste med nar man ska misstanka manniskor for att vara terrorister.
Om muslimer dessutom skickar e-mail till varandra, sa ar det ocksa misstanksamt.

Men visst verkar atalet verkligt, verkligt tunt?


Men det handlar ju om partipolitik...

En vansterpartist vill att det ska byggas en staty eller namnges ett torg  till minne for Fadime.
En
centerpartist sager nej.

"Jonsson menar att risken kan vara att statyn uppfattas som ett ”monument mot dem” – det vill säga Uppsalas kurder. Han förklarar vidare att det är svenskar som tar Fadime som ”gisslan” för att ”manifestera den svenska kulturens överlägsenhet”.

Sanna Rayman paminner centerpartisten om att forslaget kommer frna en kurdiska - inte fran en svenska.
Men det ar inte det som det hela handlar om Jonsson gommer sig bakom ursprung - nar han egentligen menar partiursprung.

Reta upp kalsongindustrin...

Hangande jeans.
Synliga kalsonger.
Senator som vill fora motstandskamp.
Mot samhallets forfall p g a hangande jeans.
Men .. var det inte kalsongindustrin som pushade for modet?
Allt bredare, synliga loggor pa kalsongerna - som for att synas kravde nerhasade byxor.
Ska kalsongindustrin lata senatorn rasa pa?


Lycka till!

En palestinsk stat 2011. Det tror den palestinske premiarministern Salem Fayyad.  Och det later ju optimistiskt i en tidsera nar fredsforhandlingarna inte tar ett steg framat.  I Haaretz utvecklas Fayyads tankar:

"Fayyad says Prime Minister Benjamin Netanyahu has succumbed to the settlers who, he says, do not reflect the vision of the majority of Israelis. "We have universally shared values," he says, and notes that "peace will be made between equals, not between masters and slaves."

Fayyad ser bosattarrorelsen som det storsta problemet. Deras paverkan. Deras inskrankthet:
"The settlers have a tremendous pull on the Israeli government. It's pure self-righteousness: the exclusion of the possibility that someone out there might have a slightly different opinion - in an indignant way and often times in a violent way."

Ligger Sverige pa den amerikanska kontinenten?

Det verkar en  kommentator tro nar Turtlebays spekulationer presenteras om vem som blir ny Assistant Secretary general och chef for UN HCHR i New York.
Naval, ett antal intervjuer har skett och 4 kandidater finns for Ban Ki Moon att valja emellan.

Here are the chief candidates:

  • Karin Landgren, a trained lawyer, served for more than 20 years with the Office of the U.N. High Commissioner for Refugees, including a stint as head of the agency's office in war-time Bosnia. In 1998, she was appointed head of child protection division at the U.N. Children's Fund. She currently runs the U.N. Mission in Nepal.
  • Paulo Sérgio Pinheiro, a Brazilian diplomat, served as the U.N. special rapporteur on human rights for Burma from 2000 to 2008. He is currently a commissioner and rapporteur on children's rights with the Inter-American Commission on Human Rights at the Organization of America States.
  • Ivan Simonovic, a Croatian diplomat and law professor, served as Zagreb's envoy to the United Nations in the late 1990s. Simonovich was a member of the Croation delegation during the 1995 Dayton Peace Talks, which ended the Bosnian civil war. He also served as president of the U.N. Economic and Social Council and represented the Croatian government in 2000 in its case for genocide against the Federal Republic of Yugoslavia before the International Court of Justice.
  • Juan Méndez, a former Argentine political prisoner, worked for Human Rights Watch for 15 years, including a stint as the advocacy group's legal counsel. In 2004, then-Secretary-General Kofi Annan appointed him U.N. special advisor on the prevention of genocide. Méndez recently stepped down as head of the International Center for Transitional Justice.

Jag haller tummarna for Paulo Sergio Pinheiro. Han levererar.


Allt mer brackligt i Sudan...

SPLMs kandidat hoppar av presidentvalet. Andra partier kliver av valet helt och hallet, men SPLM verkar vilja fortsatta med guvernors och kommunvalen. SPLM anger foreberedelser till valfusk fran NCP som orsak, men ett annat skal ar att de formodligen inte skulle vinna presidentvalet. Den folkrakning som gjordes for ett drygt ar sedan - och vars resultat vad jag vet inte ar offentligt annu, visade pa att det bor farre an vantat i sodra Sudan och SPLMs stod minskade.

Bashir i Khartoum hotar nu med att stalla in folkomrostningen om en delning av landet om SPLM fortsatter sin bojkott.
Allt som nu sker - ar steg som narmar sig inbordeskriget.
Igen.

Varifran kommer behovet av att svartvita varlden?

Goran Hagglund kritiserar vansterns syn pa att ett brott ar ett resultat av den socialpolitiska omgivning som en brottsling vaxer upp i - och att denne darmed inte skulle ha ett eget ansvar. Pa den tesen bygger han upp en argumentation om hur fel vanstern har.
Men kara nan - sa har val aldrig vanstern pastatt?
Det ar ju inte fraga om att det finns EN orsak till att brott begas. Att det skulle handla om omgivningen paverkan pa individen  ELLER individens vilja att utfora brott.
Det handlar ju om bade och!
Goran Hagglund forenklar orsakssamband a det valdigaste med sin insandare i Brannpunkt.
Ett straff for ett brott ska bade straffa brottslingen och lugna ner omgivningen och forebygga att andra begar brott MEN OCKSA ha en tankebild om vad som ska behovas for att brottslingen ska bli en f d brottsling, d v s vad behover individen for paverkan.

Det ar en populistisk syn att mala ut andra som brottskramare  - nar de i verkligheten inte existerar sana som skyller allt pa omgivningens paverkan nar ett brott har begatts.

Battre kan Hagglund.
Men PJ Linder nappar.

Per Gudmundsson hakar pa.
Antalet anmalda brott okar - framforallt misshandel och sexualbrott.
Men det behover inte betyda fler brott.
Det kan handla om attitydforandringar dar brott faktiskt anmals  mer an tidigare.
Detta handlar framforallt om brott i hemmen - inom familjen - dar mycket arbete gjorts for att ta bort skammen fran offret. Mycket finns kvar - se Katarina Wennstams arbete om valdtaktsoffer - men en debatt pagar atminstone om skuldbelaggandet av offren - se Bjasta.
Per Gudmundsson ser en uppgivenhet infor brott.
Ja, hos den som fordelar resurser till hur polisen/socialtjansten arbetar.


Hon har ett fast handslag...


De hade alla goda saker att saga.