Dom ar kladda i vitt...

...detta ar nog ett mentalsjukhus.
All personal ar vitkladd.
De ler vanligt.
Det ar nagot som inte stammer.
Jag tror detta ar ett mentalsjukhus.

Det ar lite forvirrat ett tag..

..men sedan forstar jag att hon menar mig nae gon sager Srs Linds.
Och det gar fort - hon rusar pa.
Genom passkontrollen.
Genom tullen - det  tar langre tid.
Hon studerar manskliga rattigheter men arbetar med att fosa folk runt pa en flygplats.
Sallad och ol.
Tva ol.
Det ar stort och tomt.
Punta cana.

Mitt i en peruansk natt....

...ska jag vakna.
Halv tre.
En fard till en flygplats mitt i en natt.
En fard till Panama och sedan vidare till Punta Cana.
En kartong med propaganda.
En nerbantad vaska.
Klader hanger i en garderob i Lima.
Klader vantar pa att jag ska komma.
Tillbaka.

Varmen kommer efter...

Svett i Peru.
Svett i Sudan.
Vaderprognosen sager att det ska regna sondag och tisdag pa Dominikanska republiken.
Det tycker jag later bra.
Riktigt bra.

Risotto i gar kvall.
Risotto till lunch.
Bara for att det smakar gott.
Med sma feta rakor som krypt ihop av stekpannehetta.
Med fet ost som sjunkit ner i riset.
Mat.
Smak.
En mataffar dar jag kan ga runt i timmar och klamma pa saker som jag inte har klampt pa under ett drygt ar.
Det borde vara dags att flyta hit nu.
Genast.

Far han verkligen ratt?

Bjorklund har ju sagt tidigare att svensk skola ligger i botten. Att svensk skola ar bland de samsta.
Det visar ju inte skolverkets sammanstallning.
Den visar att svensk skola ligger over genomsnittet.
Har Bjorklund verkligen under exvis valrorelsen sagt att svensk skola ligger over genomsnittet i olika matningar?
Nope.
"Sverige ska vara ett land med en skola i världsklass – inte i strykklass." (vasteras 8 sept 2007)

Ar man i strykklass om man ligger over genomsnittet?

Det gar val att kolla i andra lander ...

..som har genomfort lagstiftning som forbjuder att kontakta barn for sexuella syften pa internet - for att de hur de har lost bevisfragan.
Sjalvklart kommer en del att klaga och saga att det hindrar jamnariga att florta med varandra pa internet etc..om formynderi etc... men det ar ju sadana som protesterar sa fort nagot inskranks for nagon.


Nagonting har hant.....

... med Turkiets installning till Israel.
En medlarroll.
Ett ora som lyssnat.
Tidigare.
Nu rusar Erdogan ut fran ett mote dar Simon Peres pratar.
Och under kriget var han hard i sina ord.
Valdigt hard.
Nagonting har hant.
Erdogan har trottnat.
Det var pa tiden.
Peres hoppas att relationerna mellan landerna inte ska paverkas.
Da kanske han skulle se till att sluta bomba,

Nagonting har hant...

..det har rensats upp och det byggs och det byggs och det byggs.
Lima - parkerna och storaterraslagenheternas stad.
En rundtur pa tva timmar.
Imponerad men undrar hur det ska bli nar det blir dags att betala pa banklanen.

Lima...

..solen skiner.
Det ar vanligt sager dom.
Basta sommaren pa lange.
Sager dom.
Det surfas.
Det kors fort.
Havet.
Jag ser havet.
Jag kommer att se havet varje morgon.
Nar det inte ar dimma.

Dusch pa Schiphol...

..omvaxlande varmt/kallt.
Vaknar.
Ordentligt.
Sag W pa planet.
Bra.

Har  ropar de;
-Passenger Lika. You are delying the flight to Prag.
Och sa kommer passenger Lika springande.
Och sa ar det dags for passenger Hansen och Christiansen till Kopenhamn.
Ater stekta agg och ser folk springa.


Ann Sofi har varit i Vietnam...

.... och fotograferat mat.

..och en Bloody ShrimpMary.

En kursandring...

...fran en gastande cowboy till en lyssnande samhallsarbetare.
Men oj vad det kommer att klagas pa att Al Arabiya far forsta tv-intervjun.
-Vad var det  vi sa! Han ar ju muslim!!

Det kanns anda som om det gastandet ekar alltmer tomt.
Och kanske kanske ar varlden pa vag att bli mer lyssnande och mindre fordomsfull.

Omvarldsanalys nagon?

"På SvD:s fråga om inte Georgienkriget och striderna i Gaza visat att det istället är tyngre förband med fler stridsvagnar som behövs, svarade ÖB förra veckan:

–Det vore bra, men vi har en budgetproposition som vi ska krypa in i också."

Georgien?  Gaza? Ser Sveriges omvarld ut som Georgiens och Gazas?

Vilka av de baltiska starterna for Sverige ansprak pa? Vilka grannstaters civila ska Sverige - som Israel - bomba sonder och samman?

Det ar ett halmstra. Georgien och Gaza. Kan man dar sa kan man har, tycks forsvarsvannerna tro.

Men det ar ju inte den iomvarlden som Sverige har. Det ar ju inte den attacklustan som Sverige har.


Hur tvingar man vard pa nagons tankar?

Mats G Nilsson foreslar obligatorisk tvangsvard for alla domda for valdtakt.
Det ar en bra tanke.
Beteenden forandras inte automatiskt.
Inte av att sitta inlast.
Att bara 25% av domda deltar i behandlingsprogram kan bero pa tre saker:
  • Men jag ar ju oskyldig for fan!
  • Det finns inga behandlingsprogram
  • Behandlingsprogrammen ar kassa
Men hur tvangsbehandlar man ett beteende som ar felaktigt?
Behovs det inte valdigt mycket motivationsarbete forst, nagon sorts krossa forsvaret - inse skadan man asamkat?
Finns det i dagens behandling pa fangelserna?

Sa visst ar det bra att domas till vard - men till vilken vard?
Vilka resurser ska varden fa?

Det ar meningen att man ska vantrivas...

...nar man sitter i fangelse.
Biljana Plavsic vantrivs.
Hon har ingen egen tradgard och hon maste lyda samma regler som alla andra intagna.
Men sa ar det att vara i fangelse.
De som gnaller om att svenska fangelser ar som hotell - ska nog  lyssna pa vad Plavsic har att saga.

En atgard som tyder pa skuldmedvetenhet....

....att garantera atalsimmunitet for militarer tyder pa att det finns en medvetenhet om skuld till krigsbrott.
Varfor ge immunitet till oskyldiga?
Det ar bara de med skuld som behover skyddas fran atal.
Nar  en stat som kallar sig demokratiskt borjar fippla med rattsprinciper sa urholkas demokratin.
Sa det dar med mellanosterns enda demokrati borjar bli historia.

Immunitet nar skadorna efter kriget borjar klarna for varje dag.
"- Jag har aldrig tidigare sett så många traumatiserade människor efter ett krig, och aldrig heller ett krig som detta - direkt riktat mot civilbefolkningen, mot kvinnor och barn utan urskillning. Det är en helt ny typ av krigsbrott, som egentligen borde kallas terrorism."
Vidriga skador.
"Förtvivlade föräldrar berättade hur de fått se sina barn bokstavligen smälta bort. Inför sådant lidande blir man stum. Intuitionerna räcker inte till. "

Immunitet nar mojligheterna till internationell krigsrattegang ar sa sma.
USA kommer nog att lagga in sitt veto.
Concluding observations fran olika FN kommitter svider inte.
Israel har ju hitintills struntat i sadana asikter.
Sa da ar det dags for Sverige att vara aktiva i EU, att pressa Israel till att granska brott sjalva, att lata israeliska domstolar agera.

Allan Widman ser likheter med 30talets judeforfoljelser.
Ja, han har ratt. Aven judarna sparrades in da i tranga bostadsomraden, isolerades,  tvingades leva pa ransonerad och dodades urskiljnigslost. Sa ar det for folk i Gaza. Sa som det var for folk i ghettona pa 30 talet.

Ingenting ar statistiskt sakerstallt...

...anda kommer SDare att jubla.
De gor det ofta sa fort de passerar 4% fast de ar ett marginalparti.
SIFOmatning.
Stillastampande vantande folk.
Alliansen har lagre popularitet an s/mp/v.
Sa har det lange sett ut.
Men det ar en sorts tomgang.
i vantan pa General motors liksom.
Maria Abrahamsson ser bara tre procents skillnad.
Men hon ser inte KD hangande i en tunn trad.
Rasar KD ner under 4% sa .....

Det tar en dryg timme att flyga fran Juba till...

..Nairobi.
Det tar langre tid att ta sig fran Jomo Kenyatta international airport i Nairobi och in till stan.
Laddar en tvattmaskin.
Herrskapet ar inte hemma.
Deras tre katter ar det.
De tittar snett pa mig nar 28 par kalsonger snurrar runt i en tvattmaskin och jag rensar herrskapets kylskap.
De har kycklinggryta, sallad, fruktsallad och en god senap.
Och sydafrikanskt rodvin.
Och tradlost i tradgarden.
-"Feel as it is your home. We will be home at 5".
Jag lyder.

Miss av Lulea domkyrkoforsamling....

Sjalvklart hade man kunnat samordna minnet av forintelsen med det som hander i Gaza.
Samordna det hela.
Manifestera mot valdet mot civila.
Manifestera mot mansklighetens korta minne.
Manifestera till minnet av alla de som dodats for att folk vill behalla makten.
Manifestera for att skyldiga ska stallas infor ratta.
Svarare an sa ar det inte.

Nar det stormar ar vaderkvarnar battre an murar.
Och sa oppnas portarna for ljustandning.
Vem som helst som vill mnnas vad som helst kan gora det.

Varfor en halvmesyr?

En check till familjeradgivningen nar man far barn.
Det foreslar
kristdemokraterna.
Men varfor en san halvmesyr?
Se till att familjeradgivning ar gratis - alltid.
Om man nu vill satsa pa familjen.
KDchecken verkar inte riktigt fa plats i den utredning om foraldrastod som KD-ledamoten Davidsson  presenterar i riksdagen.
Eller sa ryms det i allt det luddiga som "kvalitetssakra internetsajter som ger foraldrastod" och "satta barnet i centrum".
Egentligen ar det val inte nya metoder som behovs utan resurser till de metoder som fungerar.
Det ar liksom inte lage att uppfinna nya hjul.
Det ar tillgang till stodet som behover starkas.
Hur langa ar koerna till familjeradgivningen?
Hur langa ar koerna till PBU?

Sa tjurskalligt..... och tillbaka till ruta ett..

Hamas skjuter raketer  for att Israel forsoker svalta ut befolkningen i Gaza for att deras majoitet stodjer Hamas.
Israel bombar och ockuperar.
Israel sager sig ha varit framgangsrika och drar sig tilbaka,
Hamas sager att vapenvila uppstar om de  Israel oppnar granserna,
Israel sager nej,
Tillbaka till ruta ett.
Tjurskallarnas sammansvarjning.
Ska man ta bombandet en gang till?

Mote med ministern och mote med givaren...

Av med slipsen emellan.
Armhalesvett.
Hinner inte dricka vatten hos ministern.
Hon staller for manga fragor.

Nairobi i morgon,

Det ar knappast att dyrka barn nar man fragar dem om deras asikt..

Sanna Rayman gillar inte att barn ska bli tillfragade om hur beslut pavekar dem.
Hon kallar det for barnadyrkan.
Barn ska fa vara barn och slippa ta ansvar, verkar hon tycka.
Bar ska inte dyrkas som om de vore allvetande vasen, skriver hon.
Men vad???
Barn ar val valdigt allvetande om hur de har det - om hur de tycker om skolmiljon - om vad de tycker om sina larare - om sina klasskamrater.
Det handlar inte som Sanna Rayman inisnuerar - att 7 aringar ska ta plats i skolstyrelsen.
17 aringar ar ocksa barn.
Liksom 16 och 15 aringar.
Och ju aldre man blir ju mer ska man ha att saga till om.
Asikter ar inte farliga,
Inte ens om de kommer fran barn.
Det ar inte skolstyrelsen som sitter i klassrummen.
Det ar barnen.
Om skolstyrelser agerar som Sanna Rayman - nu ska ni vara barn och vi vet vad som ar bast for er - sa pumpas det in i barnen ett budskap : era asikter kan ni vanta med tills ni ar myndiga.
Och alla som pratar med barn vet mycket val att de har asikter och kan ha asikter - om saker som ror dem sjalva.
Barn vet konsekvenseran av hur det blir om antalet elevassistenter skars ner.
Mycket battre an skolstyrelsen.

Bra val....

..om man nu valjer Ahtisaari till att utreda ev brott mot krigets lagar i Gaza.
En man med pondus och med erfarenhet av krigszoner.
En man som inte ar sa lattskramd.
Dessutom ar det bra att skador pa folk har dokumenterats sa att det blir ett lattare jobb for honom.
Och inte kommer val parterna - Israel och Hamas - att ha nagra invandningar mot Ahtisaari som utredare?

Det ar som om nan behovde manus till en uppfoljare av DaVincikoden...

...version light.
Svenska praster som mumlar hogerextrema tankar i gamla kyrkor dar de kan lukta traditioner och helgonskelett.
Det ar som om nagot hander med man som tar pa sig uniformer eller kapor.
Hjarnan kopplas bort.
Traditioner.
Unkna lukter.
Skepticism mot omvarlden.
Vi vill ha det som vi hade det nar folk respekterade och lydde oss.
Maktgalningar.
Aven om de gommer sig.

Det ar som om druvjuice spetsats med vodka...

..men det ar sydafrikanskt vittvin.
Tva Oceans.
Det ar som om alla bilar klamts in med skohorn.
Sahara resort hotels parkeringsplats.
Det ar som om halva gatan forsvunnit.
Ner i diket.
Juba.

Ur ruinerna....

..nu forst borjar folk i Gaza fa en overblick om vad som faktiskt har hant.
Nu forst  finns det tid att borja leta efter
folk i ruinerna och komma fram till hur manga som faktiskt har dott.
Nu ar det en vila i bombandet.
Men knappast en vila i livet.
Nar man slutar springa, marker man hur trott man ar.
Det ar nu som det finns tid att forsoka andas.
Att ligga bra till hos Obama ar viktigt.
Inga skott i dag.
Men i morgon?
Hamas kraver att Israel lamna Gaza inom 7 dagar.
Hamas kraver oppna granser.
Far de det sa har Israel forlorat.
For da blir ju situationen battre efter konflikten for Gazaborna an den var fore.
I alla fall for dem som overlevde.
Abbas vill ha samlingsregering.
Livni sager att Abbas gav stod till anfallet.
Blir det samlingsregering sa forlorar Israel pa det.
Ett osplittrat Palestina ar en starkare part an "vem ska vi egentligen forhandla med?"
Men Abbas dagar i makten ar raknade.
Blir  det val nu sa skulle ju Hamas vinna stort.
Tror jah.
Vinner de sa har Israel forlorat.
Saudiarabien sager att deras talamod inte ar hur langt som helst.
Resultat, kraver de.
Borjar de pressa mer pa Israel sa har Israel forlorat.
Media kommer lange att titta snett pa Israel for att de forvagrades intrade i Gaza.
Aven dar har Israel forlorat.

Sa vad vanns egentligen med anfallet?
1300 doda?
Skador for 15 miljarder.
Ar det en vinst?

Det kanns som om det redan ar forsent...

...... det mailet maste ha spridits som en lopeld bland kenyanerna.
Allt ar obamiserat idag.
De har bokat sittplatser framfor tv:n.
-It's the first black president ever! sager de... och mulnar till nar jag sager att han ocksa ar den fyrtiofjarde vite presidenten.
T-shirtar. Knappar. Kepsar. Det ar som om en bit av Washington plotsligt kom till Kenya.
Det glom bort att nan byrakrat forskingrade bort 126 miljoner liter bensin och att prissankningen av majsmjol inte hade effekt for det fanns ingen majs att kopa. Den hade en annan byrakrat salt.
Men vad fasen.
Det ar ju obama idag.
Amerikanska konsulatet bjod in till invigningen
Alla med amerikanskt pass var valkomna.
Sa sade de igar.
Idag upptackte det att det nog finns for manga med amerikanskt pass i Juba.
Sa inbjudningen blev aterkallad.
Och 97 ariga farmodern fick inte ta med sig gavosvardet pa flyget.

Men inte ett ord om att media inte slapps in i Gaza...

Bloggen Fred i mellanostern har forklarat krig mot Tidningarnas Telegrambyra.
TT skulle formedla palestinska partsinlagor.
Hur skulle de gora det?
TT har ju ingen pa plats i Gaza.
Journalister slapps ju inte in.
Ar det verkligen nyheterna det ar fel pa?
Att Israel utovade flyganfall efter att ha utlyst eldupphor ar fel enligt bloggen.
Jaha. Det borde ha statt att Israel utovade flyganfall efter det att Hamas hade skjutit raketer trots att Israel hade utlyst eldupphor.....
Big deal liksom.
Det gar val att lasa artikeln?
-Det var han som borjade!! Han slog tillbaka!
Alltsa.. Hamas vapenvileforslag kom efter den handelsen.
Hamas hade inte utlovat nagon vapenvila da.
Det var Israel som lovade eldupphor.

Det dar malandet pa om att Israel bara vill forsvara sig och bara besvara eld ar liksom genomskadat...
Da hade ju varje kassamraket besvarats med motsvarande eldkraft.
ju.

Bloggen FiM hade ju varit mer hedrande lasning om de hade ojat sig lite om att media faktiskt inte tillats arbeta fritt.
De slapps inte in i Gaza.
inte ens nu nar det rader vapenvila.Haltande analys...

....nar frilansjournalisten Ekstrand raknar fram att svenska folket har forlorat 23 miljarder pa utlandsresandet genom att inte ha Euro som valuta.
Det ar ju sa att aven utlanningar reser in i Sverige och anvander valuta har...sa det borde ocksa tas med i kalkylen.
Likasa hur prisuvecklingen har varit i Eurolander jmfrt med Sverige.
Prisnivaerna har gatt upp mer i lander med Euro - vilket gor att om Sverige hade valt Euro sa hade svensken haft mindre pengar att resa ut for - eftersom priserna hemma tog en storre del av inkomsterna...

ju.Nagon sorts daligt samvete...

...verkar det finnas.
Varfor annars borja forbereda sitt
forsvar for kommande anklagelser om brott mot krigets lagar?
Som en bloggare - jag minns inte vem -  skrev att om en kriminell tar en gisslan pa ett varuhus och hotar doda denne sa anser val knappast polisen operationen som lyckad om de gar inte och mejar ner sa manga shoppare som mojligt for att den vagen hoppas kunna traffa aven gisslantagaren?
Om det hela bara handlade om sjalvforsvar - varfor da forbereda ett forsvar?

Och vart tog Sverige vagen?

Ordforandelandet - tidigare ordforandelandet och komman ordforandelandet i EU brukar ju vara de som samordnar utrikespolitken.
Frankrike, Tjeckien och Sverige.
Men helt plotsligt ar Sverige undanpetat och Storbritannien, Tyskland och Italien har klivit in.
De stora tar plats och petar undan Bildt fran
middagarna med Olmert?
Fast han verkade vara upptagen med Agenda och barnkalas (enligt hans blogg).
EU som samordnare eller som plattform for de stora staterna?

Obama som religion...

.. i alla fall i Kenya.
Eller for kenyaner.
klockan 11 rakt fram sitter en man med en t-shirt med ett helt Obamatal upptryckt pa ryggen.
Yes we can.
Texten racker ner till halva laret pa honom.
Inte hade den T-shirten blivit buren av en kenyan om inte Obamas pappa hade varit kenyan.
Fast han borde vara tjockare.
For jag kan inte lasa all text i alla veck.
Hans kollega har en annan t-shirt.
Mentally ill patients have the right to health care.
Den texten syns battre.

Det har blivit en
religion.
Nar Obama kommer sa blir finanskrisen lost.
Nar Obama kommer sa blir det fred i Gaza.
Nar Obama kommer sa kommer green cards med tillhorande flygbiljetter att spridas fran luften i Kenya.
Hade Obama vunnit i en hogkonjunktur?

Om det inte hade varit for Georgien...

...sa hade militarupprustarivrarna inte haft manga argument.
Men ar de inte lite val kvicka att tro att Sverige och Goergien ar i samma situation.
Sverige har val inte rusat in med vapen i Estland precis?
Om Gazprom muddrar i Slite hamn sa handlar det val knappast om att forbereda en invasion av Gotland?
Vad i all friden skulle ryssarna ha for nytta av Gotland?
Vad skulle de gora med den biten mark?
Det ar nagot som saknas i analysen av faror.
Faran.
Vilken ar den?
Egentligen......

Vapenvila pa latsas...

Eldupphor.
Men kvar ar alla soldater.
Vantandes pa ett skott.
Sa de kan borja skjuta igen.
Nagon vapenvila ar det inte.
Det ar ett satt att kunna skylla pa Hamas om man tar till storbombardemanget igen.
Olmert sager att man har lyckats over all forvantan.
Hur manga civila hade han tankt skulle dodas?
500?
Eldupphoret ar ett resultat av internationell press.
Men bangstyrigheten - det ar vi som bestammer!!!- ledde till nat mittemellan.
Nat halvfardigt.
-"Skickligt drag" sager Hellner pa UI.
Pa vilket satt?
Att saga .. nu skjuter vi inte langre.. men vi har kvar fingret pa avrtyckaren .. vetandes att Hamas inte ar nojda med att IDF ar kvar med alla sina soldater i Gaza.
Jag hoppas att Hellner ar skickligare nar han spelar schack.
Israels drag ar ju ratt forutsagbart.
Nu satter de press pa oss.
Vad ska vi gora?
Vi maste flytta fokus over pa Hamas- sa de blir de enda onda.
nu ser ju omvarlden oss som lika onda som de.
Sa nu ska vi inte skjuta langre.
Inte forran de skjuter.
Som om varlden hade ett minne  kortare an 24 timmar.

Vad ska UI/Hellner saga om Hamas motdrag?
-Ni har 7 dagar pa er att sticka ivag!
Da hamnar bollen hos Israel ... igen.
Alltsa .....varfor  ska de vara kvar i Gaza?
De vill ju inte vara dar.
Sager de.
Sa hem med er sa har ni en vapenvila.
Enkelt , eller hur.....
Eller inte.

Finsk sallskapsdans...

... ett hopp framat... tva hopp bakat.
Hagglund tuffar till sig.
Sacredeus (markligt namn-- heliga gud?) platsar inte i EU-laget.
Hagglund ar lagledare.
Han tar ut sitt team.
Messtampeln ska tvattas bort.
Och det bara nara dagar efter att han visat att hans politiska inspiration kommer fran tv programmet Let's Dance.
Folkligt festligt fullsatt.
Snart tycker han val att Tripple & Touch ska fa Polarpriset.

Det handlar inte bara om att be om en hand....

"13 January - No Beer at Wedding Negotiations in Twic East                                                           
                                                                                                                     
  13 January - (Nairobi) – Local authorities have banned                                                             
  the buying of beer as part of marriage negotiations in                                                             
  Twic East County, Jonglei State, with effect from last                                                             
 week. They suggest that the measure should be extended to                                                           
   the whole of Greater Bor County. Paramount chief Duot                                                             
 Ajang Duot said that buying a crate of beer costs over 50                                                           
  USD. He says it is too expensive for ordinary people to                                                            
 afford. The beer is usually bought by the groom’s family                                                            
 as refreshment for the relatives of the bride. The chief                                                            
  of Dachueek community, Reech Deng, also from Twic East                                                             
 County, proposed that beer should be banned after he was                                                            
    required to buy at least 5 bottles of beer for each                                                              
   person during his son’s wedding negotiations. Wedding                                                             
 negotiations usually involve a large number of people. He                                                           
 realized that for him to provide enough beer for all the                                                            
  bride’s relatives, he had to sell 3 cows which amounted                                                            
  to over 2000 USD. The commissioner of Twic East County,                                                            
      Diing Akol Diing, has decreed that for marriage                                                                
    negotiations only traditional beer, known as ‘white                                                              
   stuff’, which is cheap, should be used. Anyone found                                                              
 violating the ruling will be imprisoned for 3 months and                                                            
                   will be fined 2 cows.
"

Jag ar inte som de andra....

..som kramas.
Tycks
Skytte tanka.
Han star over det han anklagar andra for.
Andra kramar blint.
Han sjalv kramar med distans och kritik.
Men ingar inte i det synsattet ett blint kramande?
Att se sig sjalv som den enda som kan krama med distans och kritik, medan alla andra kramar for fullt oavsett vad kramoffret gor?
Ar inte det ett von oben synsatt som andas blint kramande som rattfardigas med att andra kramar annu mer blint?
Varfor beskriver inte Skytte sin kritik av sitt kramobjekt?
Han skriver ju bara om hur de andra kramarna kramar blint.
I vad bestar hans distanserade kritik av Israel?
Av att palestinavannerna ar blinda?
Varfor forenklar han det hela med att bara lista upp citat som passar med hans ide?
Det kryllar ju av folk som kritiserar Israels krigforing men som ocksa kritiserar Hamas krigforing.
Ar de blinda kramare?

Markligt.
Eller inte.

Vad finns det kvar att bomba?

Israel overvager vapenvila och visst tillbakadragande.
Beslut kommer senare i dag fran dem.
Efter 22 dagars intensivt bombande - hur manga missiler har egentligen skjutits over Gaza- sa fortsatter Hamas skjuta raketer over delar av Israel.
Det ar som "kan ni sa kan vi, men sa mycket mer".
Jag tror en vapenvila ar framtvingad av de misstag som Israel har gjort.
 Livni ar  i Washington just nu. Och nagon sorts tryck satter val USA pa henne.
Att bomba FNs hogkvarter, barnsjukhus etc tyder pa skjutgalenhet, inte pa militar strategi.
Det tyder pa "vi skiter val i vad ni sager" alternativt politiker som har tappat greppet om militaren.
Nu ska politikerna aterta initiativet - genom att prata vapenvila.

DNs intervju med Israels stockholmsambassador ar tydlig.
Det handlar om att avskracka, sager han.
Skjuter ni pa oss sa far ni mangdubbelt tillbaka.
Han aterkommer gang pa gang till ordet "avskrackning".
Tack for den tydligheten.

Nu smeker Nilen...

...som smavarma omslag ar vindarna som pustar in lukten av harsket flodvatten.
Men det svalkar.
Skjortan ar limmad pa ryggen.
Klockan ar 8.
Det ar dags att navigera 'hem'.
Gavin & Stacey.
Nessa ar min favorit.
En klar favorit.

Slappna av Tolgfors...

..ska du blogga om "bakgrund till arbetet med inriktningsproposition, personalförsörjning och överföring av resurser från stöd- och kringverksamheter till operativ nytta, som kommer prägla den kommande tiden" sa ar det nog bast att forsoka lata bli att lata som en promemoria.

Blogga istallet om "varfor det ar viktigt att sluta slosa pengar pa den militara byrakratin och istallet se till att pengarna anvands till sa manga soldater och sa mycket utrustning som mojligt."
Det vore mer intressant.

Skriver han verkligen sjalv?
Varfor sa hogtidlig?
Smakprov:
"I sammanfattning är bilden att Norge har sökt ett plan som klarar att utföra markattack i mycket höga hotnivåer med ett autonomt uppträdande. Det handlar om att utföra solitära insatser över av en fiende kontrollerat territorium, som är skyddat av långräckviddigt luftvärn och nästa generations jaktflyg. I ett sådant perspektiv blir bl.a. STEALTH-egenskaper viktiga."

Nu ska vi lara av Obama.
Nu ska vi blogga.
Men en blogg ar inte en promemoria.
Eller jo.
Det kan den ju vara.
Men varfor i all friden vara sa uppstyltad?
Norge vill ha flygplan som ensamma kan utfora uppdrag over fiendeland....
Det ar vad karln forsoker saga?
eller?

Forsta natten utan att vakna upp av skottlossning...

...eller galna hundar.
Men naja, det var ju forst tredje natten sen jag kom tillbaka.
Det ar sa varmt sa generatorerna strejkar.
Da blir det annu varmare.
En stillastaende flakt ar ond.
Valdigt ond.
En sovande generator ar ond.
Men mest ond ar de kollegor som startar luftkonditioneringsapparaten i sitt rum fast reservgeneratorn inte klarar av det.
Da dor allt.
Allt blir tyst och varmt.
Och sen blir det svordomar.
Och smallande i dorrar.
Och muttrande.
Det finns dom som langtar efter varme och solsken.
Jag langtar efter lagom kallt och lite regn.

Men varfor laser karln bloggen?

Om Littorin ar sur pa Astudillos blogg - sa kan han val lata bli att lasa den?
Kollade in bloggen.... den ar ju mest ett stalle  dar Astudillo klistrar in sina tal.... vad ar det att sura over?
Nog ska val en arbetsmarknadsminister tala kriitk?
Tank om han vore arbetslos och kom till arbetsformedlingen och fick hora att han maste flytta till Ostersund dar det finns jobb pa en bradgard - skulle han da rusa ut ur lokalen och sura?

Partikamraten rusar till forsvar.
Undrar hur han skulle ha agerat om en sosse hade redovisat en latsasexamen?
Hade det  funnits granser da?

Att krangla till det sa mycket som mojligt...

Nja, sager Israel.
Eller egentligen nej.
Hamas erbjuder ett ars
vapenvila.
Nehej, sager Israel och kranglar till det annu mer genom att krava att Fatah ska kontrollera gransen till Egypten.
Det vet Israel ar ett forslag som inte kommer att fungera.
Det kommer att oka motsattningarna mellan Hamas och Fatah annu mer.
Fatah skulle ses som Israels forlangda arm....
Det ar kanske det som Israel vill?
For om man beskjuter mediakontor, barnsjukhus och till och med FNS hogkvarter - samtliga mal som Israel mycket val kanner till - sa ar man inte intresserad av en frddlig losning.
Media ska hindras rapportera.
Roda Halvmanens barnsjukhus beskjuts for att Roda Halvmanen rapporterar.
FNs protester far sig ocksa ett direkt svar.
Bomb.
Nu ar det skjut forst och utred sen.. kanske.

Hjarnslapp??

SvDs ledarsidesblogg  verkar tro att det bara funnits en misshandlad kvinna i Sverige.
Nar hennes story visar sig vara overdriven sa blir det pa nat vis fel pa allt som alla gjort som kampat for kvinnors ratt till at inte bli misshandlade och fortryckta.
Inte handlar val aratalen av arbete pa kvinnojourer om en endaste kvinna?
Nog kan val SvD skilja pa en journalists fabulerande och situationen for alla de kvinnor som lever i elande?
Skulle Bush's fabulerande om massforstorelsevapen i Irak leda till att det helt plotsligt inte finns kemiska vapen alls nagonstans i varlden?

Konsumentupplysning...

..att  studera pa universitet kostar mycket.
Valdigt mycket.
Sjalvklart ar det bra med en
konsumentsida dar man kan kolla vad man far for valuta for pengarna.
Sjalvklart vet ocksa den som kollar sajten att uppgifterna dar ar subjektiva.
Precis som betyg som larare satter pa elever ar.
Subjektiva.
Sa vad ar fel med att fa andras asikter om hur forelasarna ar....
Men det blir nagon sorts uppror sa fort elever (barn - fast universitetsstuderande inte ar barn langre..) ska betygsatta lararen.
Det ar som Caligula aldrig slapper sitt grepp om svensken.

Antligen konst..

... en gorilla som sprutar vatten ur munnen medan han evkar den lilla dammen bredbent.
En skodpadda.
En krokodil.
En liten bra.
Oasis bar har uppgraderat sig.

En inbjudan till en middag med en...

..amerikansk skadis som aldrig kommer att vinna Oscar men som ar med i en massa filmer.
Tackade ja.

De rostar fram fel makthavare...

...eller vad ar det annars som gor att gapet mellan 'folket pa gatan' och makthavarna ar sa stort?
Regionens varstingar.
Tar i for mycket.
Kanner ingen empati for andra an for sig sjalva.
Tro sig alltid vara ett offer.
Det ar roster som
SvD samlat in fran uppgivna TelAviv bor.
En insamling som kommer att ogillas av de som foredrar att lyssna pa makthavarnas sprakrors standiga upprepande om "Hamas did start" och "Hamas is hiding behind the civilian population".

Men man kan ocksa lasa mellan raderna att SvDs medarbetare fikar pa stranden, koper en tidning och aker taxi.
Han har inte anstrangt sig for att leta upp andra manniskor.Varfor denna flathet?

Hans Corell undrar varfor varldssamfundet inte agerar mot Israel trots beslut i sakerhetsradet, generalforsamlingen och internationella domstolen - om det israeliska murbyggandet och bosattningarna pa ockuperad mark. Han satter in den pagaende konflikten i Gaza i ett historiskt sammanhang. Att Israel har ratt att forsvara sig mot raketera ar de fa som har invandningar mot, men att ta till denna kraftiga bombning med nastan 1000 doda hitintills ar verkligen att ta i for mycket.
Varfor stoppas inte vansinnet?
Ar det for att det finns historielosa manniskor med kortsiktigt tankande som ser ett problem i taget utan mojlighet att se konsekvenserna av ett handlande pa langre sikt?
-"Hamas startade" sager Fogh Rasmussen.
Josses, konflikten startade innan Hamas ens fanns.....
Men varfor agerar inte Sverige lika starkt som ex vis Finland som kraver en forklaring av Israels ambassad om varfor en sjukvardsklinik finansierad av finska kyrkan blev bombat?
Sjalvklart kommer fran Israel ett autopilotsvar om att Hamas skot fran kliniken (fast kyrkan inte har samma uppgifter...)
Carl Bildt morrade ett tag i forra veckan men ska han kalla upp israels ambassador for forklaring?
Det verkar inte sa.
Nu aker bade FNs generalsekreterare och ICRCs chef till regionen for att satta storre tryck pa parterna.
Det ar bra.
Det maste morras mer.
Och skarpare.
For den metod som Israel anvander verkar ju inte fungera.
Inte alls.
Inte om metoden syftar till att utplana Hamas.
Men om metoden syftar till att  jamna Gaza med marken sa har den natt visst resultat.

Mitt i natten ar det tva skott...

..sen en kulsprutesalva.
Sedan ar det tyst.
Sedan boirjar hundarna yla.
Da ar klockan 02.48.
Pa morgonen kommer skott.
-Det ar fran andra sidan floden och det ar inte kalasnjikovs, sager morgonmotet.

Ska nu Roda korset kallas sanslosa Israelhatare.....

..nar de beskirver hur de har blivit maltavlor for beskjutning och har alltmer svart att kunna utfora sin uppgift.
"Sanslost Israelhat" kallar denna
blogg kritiken mot israels krigforing.
Kommer Roda Korset nu att kallas for sanslosa israelhatare nar de sager samma sak som andra har sagt forut?

Och pust... nog kunde val Gunilla Carlsson ha varit lite battre forberedd? Att kalla aktorer till ett mote och sen ha sa lite att saga sjalv?
-Vi ska titta pa saken...
Nagot mer on HUR regeringen tanker satta press pa parterna genom de olika kanaler som Sverige har tillgang till hade ju varit bra att hora.
Att hjalpa till med psykosocial hjalp ar val hyggligt men det ar som att trosta folk nar deras hus brinner for fullt.
Ju tidigare galenskaperna kan stoppas - ju mindre psykosocial hjalp kommer att behovas.
Det ar nar det gungar under fotterna som man forst och framst maste se till att det blir stabilt.
Sa fort som mojligt.
Idag!

Tillbaka i Juba..

...det ar varmt.
Riktigt varmt.
Men det ar inte ett dammoln over stan som forra aret.
Kan de futtiga kilometrarna asfalterad gata verkligen gora sadan skillnad?
Det ar kaos pa flygplatsen.
Tva plan landar samtidigt.
De tva andra ar forsenade sa det hade kunnat vara annu varre.
ingen moter amerikanen fran IRC sa han far skjuts.
Nar vi kommer till hans kontor sa har det flyttat.
Ingen vet vart.

Hur gor Gudmundsson nar han demonstrerar?

Intervjuar han alla demonstrationsdeltagare om deras asikter innan han bestammer sig om han ska ga i ett tag?
Eller later han bli att demonstrera for att inte fosa ihop med folk varas asikter ar felaktiga?
Att ga i samma tag med nan som viftar med en Hamasflagga innebar inte att man bar flaggan sjalv.
Det ar den som bar flaggan som har ansvaret for den - inte den som gar 10 meter framfor.
Att ga i ett demonstrationstag mot krig innebar inte att man sympatiserar med alla andra deltagares inriktningar och asikter och drivkrafter.
Det innebar att man gar i taget for att man vill det.
Man vill nagot.
Andra i taget kan vilja nagot annat - men det ar till syvende och sist anda den drivkraft man sjalv har som ar det avgorande.


Men spela matchen....

.... och lat alla intakter ga till krigets offer i Gaza.
Det skulle vara en rejal markering.
Det skulle visa att sportfanar ocksa kan bry sig om dom som lider i vansinnets bombardemang.
"Anne Ludvigsson, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för s-kvinnorna, säger att "Sverige inte ska spela mot ett krigförande land".
Det skulle vara lite svart med tanke pa FNstaternas delaktighet i kriget i Aghanistan, i NATO landers krigande i Irak.
Det skulle inte bli mycket idrott pa internationell niva.

Ju mer partistod som kommer in....

... ju mer okar risken for forskingring.
Detta i kombination med omognaden i partiet och vanan att skylla pa andra - fr a invandrare - gor att jag tror att det kommer att dyka upp mer och mer brottsuttredningar kring Sverigedemokraterna.
Om denna funktionar falls for brott - kommer SD da att krava utvisning? (ryggradsreaktionen).


Men nu har det val slagit runt for karln....

-Jag styr varlden!!! verkar Olmert tro.
Han tror att han kan fa Bush att kliva ner fran talarstolen under pagaende tal nar Olmert ringer.
Han kan ge order till Bush.
Tror han.
Det hela faller pa sin orimlighet - hade Olmert haft all denna makt sa hade han ju inte varit tvungen at avga p g a korruption.
Han hade ju bara ringt nagra samtal sa hade det lost sig.
Det farliga mitt i allt stolleriet ar dock att han fortfarande har makt att fortsatta kriga.
Och med Bush/Rice storyn i farskt minne sa blir kriget sa mycket mer galet .. och farligt.

Fria val?

"Individens rättigheter och fria val går före allt annat."
Da borde det fria valrt ju innebara att  man har sex med  vem man vill - om denne vill ha sex med en- utan att det ska behova betalas.
Prostutionsivrarna har fatt allt om bakfoten.
Fria val pratar de om.
Och raknar in sex mot betalning som ett fritt val.
Det ar det ju inte.
Det ar sex mot betalning.
Vad ar det fria i det?
Men sjalvklart - nu nar nyliberalismen sa kapitalt misslyckats sa maste val overvintrarna ha nat kvar att tro pa.

Nar jag leker reseledare...

...ar jag har.

Det slutar med quesadillas...

...egentligen hade jag velat ata en trerattersmiddag men det ar for varmt inomhus.
Ute ar det mer svalt.
Och ute springer israeliska sakerhetstjansten.
Och det susar fran springbrunnarna.
Och det ar inte sa illa med quesadillas.
Och det ar kul att se mannen med oronsnackor o kabelbakom det kortklippta haret sa allvarliga ut och titta under blomkrukorna.
Och vinet som heter Le Pichet ar inte sa illa trots namnet.

Ord

.....som ar viktiga mitt i turbulensen.
Att se langre bort an till december 2008.
Att aterkomma gang pa gang och se vad som hander.
Att kunna satta ord pa det.
Tack
Bitte Hammargren.
Helt plotsligt blev allt sa mycket tydligare.

Kanske SVD:s ledarsida skulle vinna pa att lasa artikeln?

Fler ord kommer fran Peter Lofgren.
Han precis som Bitte Hammargren har foljt regionen i aratal.
De har en historia som gar langre an till nar Hamas borjade skjuta raketer for en manad sedan.
De ser rotterna - inte bara taggarna pa rosenbusken.
De ser langt framat - inte bara til den stunden nar sista tegelstenen rasat i Gaza.

Det handlar val inte bara om det basta teamet...

...som Obama ska satta upp.
Det handlar ju ocksa om vad for politik det teamet ska utfora.
Vad vill de astadkomma?
Att starta dialog med Iran ar bra.
Det dar "dig vill jag inte prata med for du ville doda min pappa!" koret som Bush har haft som riktlinje har uppenbarligen inte fungerat.
Men vad vill Obama med Israel/Palestina?
Kommer han att nicka trott nar slirandet fortsatter.
Igar svarade Regev - premiarministerns talesman - pa en fraga som Al Jazeera stallde om vit fosforbomber att han inte visste nat och de borde fraga IDFs sprakror i stallet.
Men han visste minsann att Kanada och USA o nan till anvande vit fosfor.
IDF taleskvinnan sade att hon inte kommenterade vilka vapen IDF anvander.
Sa var det med det svaret.
Slir.
Ska Obama nicka trott at sant eller sla naven i bordet?

Helt okansliga for press?

Eller vantar de till 21 januari nar Obama har satt sig ner?
Passar Israel pa att
rusa framat sa mycket som mojligt nu - vetandes att fast omvarlden trycker pa for forhandlingar och vapenvila - sa ar det en rejal bit kvar innan det blir verklighet.
Att bade Hamas och Fatah ar i Kairo ar ett forsta steg for nagon sorts resonemang.
Men vem satter press pa parterna?
Vem sattar in sanktioner?
Hitintills ingen.
Alla bara vadjar till en god vilja som inte finns.
Det finns bara ond vilja.
Hat.
Utplaning.
Total kontroll.

Har ni glomt bort mig??

Forre forsvarsministern pockar pa uppmarksamhet.
100 stridsvagnar. 100 JAS flygplan. Till.
For att avskracka.
Vem? Vem hotar Sverige?
Rysslands attack mot Georgien har inte sa mycket med Sverige att gora - men det har fatt upprustarvannerna att till slut fa ett argument som de nu kramar det mesta ur.
Sverige har val inga Georgienamibtioner mot sina grannlander sa att Ryssland skulle vilja napsa Sverige pa fingarna?

Slingrande svar....

..."allt vi anvander ar tillatet av folkratten" sager en talesman for israeliska armen om anvandningen av fosfor.
Ja, for att lagga ut rokridaer ja.... men inte att anvanda mot folk.
Snart kommer val IDF att pasta att folk springer mot rokridan nar de ser den, vilket forklarar skadorna....
Lar de sig aldrig? Det erkandes ju till slut att vit fosfor hade anvants i Libanonkriget.
Varfor narras nu?

Men vad vinner egentligen Israel pa detta?
Kortsiktigt kan de vinna ett krig mot Hamas - och avvapna dem.
Kortsiktigt kan de testa nya vapens anvandning.
Men hur manga nya sympatisorer till Hamas har kriget skapat?
Hur manga ilskna diplomatiska kontakter har Israel haft fran sina tidigare vanner- ex vis Turkiet de senaste dagarna?
Ar inte den israeliska planen langre an till valet i februari?
Handlar allt om att vinna regeroingsmakten och sen far man se hur det hela blir....?

Mer reklam for kinakrogen i Juba...

nu har de borjat dricka igen.

Det kunde ha blivit mycket varre....

... Pa BBC debatterades igar om Bush har varit den varsta USA presidenten nagonsin. Ett antal historiker som blivit tillfragade tycker till en rejal majoritet att sa ar fallet.
Men det kunde ha varit varre.
Mycket varre.
Han kunde ha givit tillstand till Israel att
bomba karnkraftsanlaggningar i Iran.
Det kunde ha slutat med rejal katastrof.
Sa aven om han har varit dalig, sa ska det i hans efterskrift minnas att han kunde ha varit mycket, mycket varre.

Om man vaxer upp i en skyddad varld...

...sa vet man inte riktigt hur andra reagerar.
En
prins som inte forstar att en videokamera ar till for att spara det som hander framfor kameran - ar antingen rent korkad eller ocksa van vid att allt kan repareras genom att andra skoter om skaderegleringen efterat.
Sedan kan man undra hur han valjer vanner som ser till att media far tag pa de filmer som gjordes under nan sorts lumparaventyr.
Att kalla sin van for 'paki' tyder pa att han har vanner som inte protesterar.
Overdriven respekt.
Tva lardomar:
Sjukt med monarki. En skyddad varld dar varje uttalande som inte ar inom ramen hamnar pa lopsedlar.
Sjukt med medias monarkifixering. Huvudnyhet i timmar pa Sky.

Skrynkliga tapeter...

...pa en thairestaurang.
Orchid.
Dyr men god mat.
En del skruvar saknas i panelen.
Mercury.
4 cosmopolitans.
Abi byter namn pa sin telefon men det hjalper inte.

Granne med Israels ambassad...

..igar forsokte en demonstration ta sig fram till ambassaden for att protestera mot dodandet i Gaza.
De stoppades.

Uppror eller......

...helt enkelt ett remisssvar?
Skanska SAP partidistriktiktet ar kritiska mot SAPs ekonomiska politik - de vill inte ha samma fokus oa budgettak som partiledningen foreslar.
Sa de ar kritiska i sitt remisssvar till kommande partikongress.
Men uppror som
SvD kallar det?
Ehhh.. ar det inte mer en debatt infor ett beslutstagande?
Ett uppror ar nar man forsoker kuppa - nar man tar till alternativa metoder for att skaka om styret.
Men detta ar ju mer ett remisssvar.
Spraket, SvD, spraket...

Sedan kliver Hallandsdistriktet in och gor det hela varre.
Att krava att kritik ska skotas internt ger mer material till borgerliga pr-byraer...
Hemligheter.
Lagt i tak.
Allt slikt.

Ett parti vinner pa att visa att det gar att debattera inom partiet.

Darfor forlorar Israel mediakriget...

SvD har en forklaring;
"Men den djupare förklaringen, menar Lichfield, är att israelerna ställer fel fråga. Utländska medier vill inte veta ”Vem har rätten på sin sida?” utan ”Hur kommer den här striden att förbättra läget på lång sikt?” Där har Israel aldrig haft något övertygande argument, anser han och pekar på de återkommande krigen som bara gett några månader eller år av lugn."
Det ar ett av skalen.
Andra skal ar att inte slappa in media i Gaza.
De vill inte ha rapporter som motsager de rapporter som israeliska armen vill skicka ut till media via video och sms och rapporter.
Att inte ge journalister utrymme for arbete - att skapa sin egen story - ger en skeptiskt installd media.
Att annat skal ar att de meddelanden som sprakror for IDF och for regeringen - Leibowitch, Regev, och senast BBC hardtalkintervjun med Israels londonambassador Prosor - kanns for upprepade, for inlarda, for bombardiska. Gang pa gang rabblar de upp samma budskap - som ett mantra - om att Hamas borjade, att en halv miljon -eller en kvarts miljon, eller 800 000 israeler lever i standig skrack. De blir svarslosa pa fragan om de 1,5 miljoner palestinier som lever i skrack, och sen kommer de tillbaka till mantrat 'Hamas gommer sig bakom....'
De blir ocksa svarslosa pa fragan om de metoder som anvands nu faktiskt hjalper.
De blir svarslosa pa fraga om varfor media inte far rapportera fritt.
Det ar som om det har saknats mediatraning eller som om mediatranarna har haft for mycket respekt for de som de har tranat och inte vagat ge feedback om att inte luta sig bakat i stolen och se belaten ut nar man pratar om doda civila, att -som i fallet med 30 minuters HardTalk -forsoka skapa en dialog med intervjuaren, och inte rabbla upp en inlard laxa. Det fungerar inte i ett sa langt program.

Ett annat skal ar att tesen "more is better" tycks vara rattesnore tankandes att mottagaren inte kan kolla kallan, eller att mottagaren tror pa det som sags helt utan kritik.
Ett exempel visas i Svds artikel;

"Men kan man lita på vad man ser? En video visar en flygattack den 28 december mot en lastbil som lastas med raketer, hävdar israelerna. Lastbilen förstördes och människorna kring den dödades. Detta var klara bildbevis på att anfallen var berättigade, sade israelerna. Videon lades ut på YouTube med texten ”Grad-raketer lastas på ett Hamas-fordon” och har hittills setts av en halv miljon människor.

Men det visade sig att lastbilen tillhörde Ahmed Sanur, en 55-årig Gazabo, som säger att han och tre av hans söner var på väg att flytta några gastuber och andra saker från hans metallverkstad nära Zamu-torget i Gaza City.

Samma dag hade grannhuset bombats av israelerna och Sanur var rädd att hans verkstad skulle plundras. Detta berättar han för den israeliska människorättsgruppen B’Tselem, som även publicerar en bild på utbrända gastuber."

Ett annat exempel ar det arbete som utfors av mediabevakar organisationen MEMRI (grundad av f d anstalld vid Israels militare underrattelsetjanst). Deras urval av artiklar och program bygger pa att visa pa de varsta tankbara materialet, sedan oversatta felaktigt alltfor ofta men framforallt genom att latsas vara neutrala.

Sa valdigt latt att genomskada.

Sa ska det vinnas mediakrig i fortsattningen sa ar det nog bast att sprakror utsatts for battre traning - larandes sig av misstagen som gors gang pa gang nu.

Men framforallt ar det ju politiken som ska forandras sa att sprakroren har ett battre meddelande att ge.....


Dags for sanktioner...

Israel och Hamas struntar i FNs Sakerhetsrads resolution.
Vad gor man med dem som nonchalerar?
Jo, sanktionsdags.
Borja med toppen.
Sparra internationella bankkonton for Livni, Olmert, Barak, Mashal och Zahhar.
Stoppa deras internationella resor.
Ge dem inte visum for inresor.
Naughty cornerdags for ordervagran.
Att fortsatta vadja till parternas intresse for fred, nar det intresset inte finns, ar bara kontraproduktivt.
Dags for mer press pa de som har losningen inom rackhall.

Och sjalvklart maste EU suspendera uppgraderingsavtalet med Israel.

Det har oppnat en ny kinakrog...

.. i Juba.
De lockar nya kunder.

Problemet ar att flaskorna ar urdruckna men maten orord.

Lovande...

Obama ska - enligt media - skapa dialog med Hamas.
Det ar klokt.
Att isolera nagon har aldrig nagonsin fungerat om man vill ha en fredlig losning.
Fantasier om vad den andre tycker ar varre an det den andre faktiskt tycker.
Det har varit nagon sorts 'dig vill jag inte prata med' syndrom i varldsdiplomatin.
Det har inte fungerat.
Att mala varlden svart eller vit leder bara till mer motsattningar.
Sa heja Obama. Kor pa!

Det ar en liten skarm...

...som anbefaller massage i stolen.

Det ar en stor skarm som gor filmtittandet mindre somnigt.

Under tiden har en mansklig hand utfort nagot darnere.

Och annu mer darnere.

Svar direkt....

Sakerhetsradet antar  en resolution om omedelbar vapenvila i Gaza.
Strax darefter fortsatter Israel bomba.
Svar direkt.
Det ar ett vaghalsigt spel de spelar.
USA kan inte vara nojda.
Roda korset ar definitivt inte nojda.
De som brukar vara sa lagmalt diplomatiska och gora sitt jobb och inte protestera hogljutt - gor nu det.
Valdigt skarpt.
UNRWA avbryter all sin verksamhet efter att en chauffor blivit dodad - fast konvojen var i radiokontakt med israeliska armen och bad om hjalp.
Allt detta visar att Israel ar i en atervandsgrand.
Mer av samma metoder fungerar inte.
Det ar nastan en enad varld som vill satta stopp for Hamas raketer.
Det ar nastan en enad varld som sager till Israel att mer bombande och mer dodande inte fungerar.
Det borde Israel ta tillvara.
Men inte.
Istallet upprepas samma mantra - som nu borjar lata automatiskt.
En knessetledamot skriver att Israel inte vill straffa palestinierna.
Men herreminje.. det ar ju vad som gors.
De rostade fel.
Skriver ledamoten, men funderar inte ett ogonblick over varfor Hamas fick sant  stort stod.
Han latsas att det var oppna granser fram till det att Hamas tog makten - men  sa var det ju inte.
Gransen har varit stangd i aratal.
Det finns ett skal till missnojesrostandet.
Hade allt varit frid och frojd sa hade ju inte Hamas vunnit valet.
Ledamoten beskriver med inlevelse hur det ar att vaxa upp i skuggan av Hamas raketer.
"Under åtta år har barn fötts till ljudet av exploderande raketer och bär ständigt denna erfarenhet med sig. Posttraumatiska symtom har blivit vanliga hos barn och vuxna, vilkas enda önskan är att få leva ett liv i fred."
Den medkanslan borde han ju med lite fantasi kunna uppbringa over hur det ar att vara bosatt i Gaza - idag.
Just nu.


Det ar folktomt...

..pa planet ocksa,
-You are a very special passenger, you are the only one, sager flygvardinnan.
Riktigt sa ar det inte, men nastan.
Ser en Kevin Costner med avgorande rost och klok dotter - film.
Den ar lite gratmild.
Ser Gavin and Stacey och det ar riktigt roligt.

Men det ar det markligaste....

..nar jag forsoker surfa in pa www.svd.se sa hamnar jag pa sidan fran 2 december.
Gang pa gang.
Jag tror jag sitter i en tidsmaskin.

Sista dagen pa semestern...

....temat har varit - folktomt.
Det ar tomt pa Terminal 3 ocksa.
Eller sa ar det bara stort.
Det ar tomt i loungen.

Valdigt tomt.
En ryss.
Tva tyskar.
Skal for semesterns sista dag.

Forst med bubblor.
Nasta coctail har rakor och grapefrukt och avocado i sig.

Den ar svardrucken.
Sedan slutar jag dricka och borjar ata.
En dod amerikansk ko.

Den ar god.
Valdigt god.
Sedan gar jag over till halsokost.

Och det ar en och en halv timme kvar tills flyget ska ga.
Med mer mat och sprit.
Men det galler att bunkra upp infor den sudanesiska stekta kycklingen.

Optmistiska SvD...

... ser en ljusning i form av att de moderata arabegimerna Egypten, SaudiArabien och Fatahrorelsen kritiserar Hamas.
Det ar  en pyrrhusseger. Den allmana opinionen i arabvarlden ger mer stod for Hamas i takt med att bombningarna fortsatter. Fortsatter detta kommer styret i de tre landerna, naja inte i Saudiarabien - men Egypten och Vastbanken ha interna protester som okar alltmer. Vad ar det for ljusning? Framtidsoptimism??

Bygg en vaderkvarn....

..inte en mur.
Sverige - Israel i
Davis Cup i Malmo i borjan av mars.
Sakerhet, sakerhet, sakerhet.
Men anvand de starka protestvindarna; lat delar - eller hela -  av biljettintakterna ga till att hjalpa krigets offier i Gaza.
Pa sa vis bidrar sporten pa ett meningsfullt satt.

Sista middagen blir belgisk...

Rakkroketter och steak frites med fet majonnas.
Leffe Blonde.
Nu ar jag fardigaten infor Juba.
3 kilo extravikt under tre veckors semester.

Alldeles for lite...

..Frida Hyvonen.

Sista dagen i Dubai...

.... det ar stjarnklart.

Idag har det varit full speed i en Porsche.
Chaufforen ville imponera.
Han astadkom en skrackslagen passagerare istallet.

Stelt flinandes.
Fore det laddade jag forradet av DVDfilmer och bocker.
Hittar inte Dear Fatty, den ar slutsald overallt.
Fan.
Hoppet star till flygplatsen.

Bombarna ska val ata lunch...

Bombstopp varje dag i tre timmar.
Det gar Israel med pa.
For att slappa fram den humanitara hjalpen.
Det var pa tiden.
12 dagar in i kriget.
680 doda palestinier.
10 doda israeler.
Diplomatin fortsatter mala langsamt.


Alla emot Hamas..

..forst och framst.
Vapenvila - ja men forst nar alla ar nojda med
hur Hamas ska stoppas definitivt.
Omvarldens agenda ar klar.
Prioritet no 1 - stoppa Hamas.
Sedan kan man agna sig at det civila lidandet.
Det framstar alltmer tydligt nar kravstallarna mots.
Det ar samma omvarld som kravde fria val i de ockuperade palestinska territorierna och dar resultatet av valet blev att Hamas blev framrostade.
Det har omvalrden aldrig accepterat.
- Ni far rosta men inte hur som helst.
Sa darfor ar prioritet no 1 for omvarlden.
Detta ar ett svaghetstecken fran omvalrden - att inte kunna prioritera att satta stopp for det civila lidandet och sedan ta itu med diplomati och riktade sanktioner mot Hamas.
Hur manga till ska dodas av bomber innan omvarlden ar nojd?

I ett sant har vantrumslage ar det modigt av nagon att ga emot strommen:

"Acceptera inte allt i vårt stöd till Israel, varnar föreståndaren för Norges mosaiska trossamfund Anne Sender.

- Vi bör ha mod att bekämpa fanatism i våra egna led och inte vara nickedockor som passivt godtar allt på grund av vårt stöd åt Israels tillsynes ändlösa kamp för en plats på jorden, skriver hon i en krönika i Aftenposten enligt nyhetsbyrån NTB.

Hon anser det ärofyllt att avslöja extrema bosättare som misshandlar och mördar palestinier i Guds namn eller fanatiska rabbiner som förnekar att även palestinska barn har behov av identitet och en plats på jorden."


Inte bara upp mot himlen...

..utan ocksa ner i marken.

Tva nya vaningar med mellanosternbazar.
Fast dyrare.
Och utan prutande.
Wafi valler ut.
Och ner.

Sedan snabbklipper jag haret.
Valdigt snabbt gar  det.
Lite Edina Scissorhands over klipperskan.

Det ar som att svava i luften...

...fast i blot luft.

En dag kommer plexiglaset att ramna och da blir det en rejal fors.

Sarkozy ar den ende medlaren som satter press...

..eller nagon sorts press pa Israel att sluta bomba.
Alla medlare kraver stopp pa Hamas raketskjutningar, men Sarkozy ar den enda som staller krav pa stopp av anfallet, om tilltrade for humanitar hjalp.
Eller sa ar de andra medlarna mer diplomatiska och berattar inte om vad de sager under sina luncher och middagar.
Men det ar lite markligt att EU har en medlardelegation pa plats och Sarkozy kor sitt eget race.
Kouchner ingar ju i EU delegationen.
Tva som vill framhava sig i samma regering.
Det kan ge en fredlig losning pa konflikten for ingen av herrarna vill lamna utan att ha gjort nagot intryck.
Under tiden skjuter Israel sa hejvilt sa de till och med dodar sina egna...

I de allra flesta konflikter....

....ar krigsmakterna noga med att se till att media far rapportera.
I Irak t o m slapade USA med sig 'inbaddade' journalister.
I Gaza slapps inte journalisterna in - fast Israels hogsta domstol beslutat att grupper om 12 journalister i taget pa egen risk (militaren ger valdigt sallan skydd at media..) ska fa komma in.
Anda farde inte komma in.
Vad ar det Israel inte vill ska rapporteras om?

Ju mer mediarapportering pa plats - ju storre press fran omvarlden att diplomatin maste borja fungera.
Ju mer raseri fran omvarlden.
Ju fler rapporter som den i dagens Gulf News  - en far med tre doda barn som han forsoker skaka liv i ...desto mer press satts pa diplomaterna som trangs i Kairo och Tel Aviv att faktiskt astadkomma nagot.
Bitte Hammargrens redovisning av ICGs forslag visar pa en mojlig vag - att inbegripa Hamas i en dialog.
Att ha bojkottat dem i 3 ar har inte varit konstruktivt - det har inte fort fredsprocessen en millimeter framat.
Alltsa har det inte fungerat.


Det gor ont...

.. han vrider och bander och vander och en stund ar jag pa vag att ramla ner fran britsen.
Sen somnar jag medan knadandet ar lite lugnare.
Men sedan borjar han trycka pa de omma punkterna.
Igen.
Aj.

Alltmer svart att blunda...

...maste det ju bli for som som sager att Hamas gommer sig bakom civila.
Nu
skjuts det ju hejvilt over Gaza.
5 dodade barn bara idag.
87 doda barn totalt.
Jag undrar hur de som forsvarar bombardemanget forklarar det hela for sina barn?
-Du forstar, de dar barnen hade en terrorist gomd bakom sig, darfor maste barnen skjutas?
-Men ett barn ar litet, da maste ju terroristen ha synts bakom barnet och da borde ju en prickssaker soldat kunna traffa terroristen och inte barnet?

Jag onskar de som forsvarar bombardemanget lycka till nar de ska forklara en dag varfor de tycker att barn ska dodas i sjalvforsvar.
Och nu far baske mig diplomatin ta fart.
For nar inte ens Roda Korset slapps in - da har respekten for krigets lagar havererat totalt.
Da far varlden visa upp vad de har for patrtckningsmedel.... snabbt.

Vicky Christina Barcelona...

...slutar helt plotlsigt.
Som en liten smapratande film som inte vet hur den ska sluta.
Men den ar bra till den indiska kycklingen och det chilenska rodvinet och den skotska whiskyn pa det emiratiska flygplanet.
Herren tvars over gangen har mycket fotsvett.
Barnen snett bakom bajsar pa sig.
En lukternas flygning fran Istanbul.

Vart ska man fly?

Folk vill fly fran Gaza.
Men vart?
Inga journalister slapps in.
All mediarapportering sker fran gransen  med kameror riktade mot Gaza.
Alltsa kan inte media rapportera direkt fran dar bomber landar.
Kriget blir ett distanskrig for media.
En bomb som landar blir ett rokmoln - inte en krevad med blod och likdelar.
Bombexplosioner visas fran luften.
Distans.
Ingen lukt av lik.
Inga blodstank pa kameralinser.
Krig pa distans.


Han hade inte behovt aka sa langt...

..som till England eller Nya Zeeland for att fa inspiration.
Den finns ju redan sedan manga ar pa Soder i Stockholm.
Iband gar man over an efter vatten.
"Idag är undervisning på distans bara tillåtet för vuxna och för barn till utlandssvenskar." pastar Gerdau.

"Sofia Distansundervisning bedriver undervisning för årskurserna 6-9.
Undervisningen sker via dator och vi erbjuder samtliga ämnen.
Vi följer grundskolans kursplaner och betygskriterier och eleverna får betyg i år 8-9. Våra elever är till största delen bosatta i utlandet, men vi undervisar även elever bosatta i Sverige som av olika anledningar inte går i en vanlig skola
" beskriver Sofia Distans.

Sa inte hade han behovt ga over an efter vatten - bara kliva av vid Slussen och ta en buss till Sofia.

Det ar en demonstration....

...utanfor Burger King,
Gula flaggor i regnet.
Det andrade lunchplanerna.

Till Dubai idag..

...lamnar regnet och kylan och den bra staden.


-Den civila befolkningen ar inte vara fiender..

..sager den israeliska regeringens talesman Regev pa CNN.
Samtidigt
sager IDFs taleskvjnna Leibovitch:
Alla som gömmer en terrorist eller vapen i sitt hus betraktas som en terrorist", sades det i uttalandet. "Vi upprepar att Gazas invånare inte är målet för operationen. De som använder civila, äldre, kvinnor och barn som ”mänskliga sköldar” är ansvariga för alla skador på den civila befolkningen”.
Pa svenska - star du bakom en gammal kvinna eller ett barn ar det ditt fel om vi skjuter ihjal kvinnan eller barnet.
En ny tolkning av 'skydda civila'.....
Sa vem ser Israel egentligen som en civil i Gaza?
Ar man civil om man gar i en moske for att be sin bon?
Ar man civil om man ar barn eller fru till en Hamassoldat?
Att sitta och vanta och vanta och inte veta om man ar sedd som civil eller terrorist.
800 000 israeliska civila ar i farozonen for Hamas raketer.
Sa sager Israel.
All som gommer en terrorist ar en terrorist.
Sa sager Israel - om gazaborna.
En av varldens mest tattbefolkade omraden.
Alltsa ar 1,5 miljoner manniskor terrorister.
Sa sager Israel.
Folk i Beersheba och Ashkelon flyr.
De har nagonstans att fly.
Folk i Gaza uppmanas att lamna sina hem.
Men vart ska de ta vagen?

Att FNs sakerhetsrad inte kan enas om ett uttalande - ger en signal om go ahead till Israel.

Han borde ga en trappa upp...

..dar ar det koloniala kvar.
Pango heter restauranten.
Med vinkallare ute pa garden.
Dar har man inte dammat av kolonialismen.
Fairview har sushi pa bottenvaningen.
Och en hemsklatande pianist.
Men ga uppfor trappan.
Dar gar man 40 ar bak i tiden.

En annan vinnare...

.... i israel-Hamas konflikten ar Irans president Ahmadinejad.
Dert pratas om
vinster for Barak, for Livni och for Hamas, men det ar faktiskt val i Iran om ett halvar.
Ahmadinejad maste vara glad for den hjalp han far fran Israel.

Andra vinnare ar de fredsdemonstranter i Tel Aviv som trotsar gal[pord och spottloskor fran motdemonstranter och anda visar att de vill ha fred och inte mer krig.


Och nu gar de in i Gaza.
20.35 turkisk tid.
Det var vagat.
6 veckor fore valet.
IDF bekraftar detta enligt BBC.
10 000 soldater vid gransen pa vag over.
"Limited incursion" kallas det.
Ogonvittnen ser en mindre styrka go over gransen.
Det verkar vara ett test for att se vilket motstand de moter.

Det ar nagot nytt....

...en antikrigsdemonstration med en moderat talare.
Forst trodde jag det var felskrivet.
Men inte.
En moderat som pratar om folkratt.
Det ar nagot nytt.
Det ar nagot bra.
Israellobbyns mantra om 'judehatare' och 'antisemitism' kanske far sig en puff nu?
For inte kan man val anklaga moderater for sant?

En fiskbassang...

.. i underjorden.
En vattenreservoar.
Med fiskar.

Och tva medusaansikten.
En som ligger pa sniskan.

Och systern ar upp och ner.

(fast  fotot ar inte det).
Men det var kallt ute.
Det var som att ga i fjallen.

Kyrkan som blev en moske som blev ett museum..

Hagia Sophia.
Stort.
Maktigt.

Hogt i tak.

Mosaik.

Langre bort.

Annu langre bort.

I en pelare finns ett hal.
En onskepelare.
Sjalvklart star japanerna pa rad for att stoppa tummen i halet och vrida handen runt och fnissa.

Men taket ar vackrare.

Idag har jag sett profetens skagg.

Och profetens mantel.
Och profetens svard.
Och hort lasning ur Koranen.
Det var vackert.
Topkapi.
Det tar tid att se allt dar.

Ett harem.
Sultanens favoriter bodde bakom de har luckorna.
Som ett tidigt red light district, men tystare.

12000 delar kinesiskt porslin.

Till och med lite rosa porslin.

Och en massa gront porslin.

Och en paviljong for att bryta fastan (ar det dar breakfast   kommer fran?)

En guldtoppad paviljong.

Ett rum for omskarelse.

Det ar bra att det finns ett tvattstall i hornet.Och nu vaknar han upp....

...pa sjunde dagen vaknar karln upp och borjar mumla sitt vanliga mantra om att 'allt ar Hamas fel'.
Vad lang tid det tog for honom att reagera - han som visade sa snabba reaktioner nar skor kastas pa honom.


Svaret pa en Bildt-gata...

Bildt grubblar:

"– Jag är inte på det klara med vad Israel uppnår med en fortsatt offensiv. De måste väga de militära vinster de gör i Gaza med de politiska förluster de gör i större delen av den muslimska världen. Där byggs trycket upp hela tiden på ett sätt som är negativt för framtiden, säger utrikesminister Carl Bildt till SvD."

Svar: Detta handlar om inrikespolitik. Detta handlar om att vinna valet i februari. Detta handlar om vem som ar hardast.

Helt plotsligt ar de unga...

Sylvester Stallone och Sharon Stone.
4 S.
The Specialist pa turkisk tv.
Sana filmer gors inte langre.
Och det ar ju ganska bra.

Katten heter Abba...

...och ar fem manader gammal.
Turkiskt rodvin.
Vivaldi byts ut mot en turkisk sangerska och sen blir det Elvis Presley.
-You are always on my mind.
Pratar sa gott det gar om Garcia Lora.
Det gar inte sa bra.
Det blir missforstand.
Sen blir det mattnadskansla.
Alldeles for mycket sushi.

Nu ska alla dit...

Bildt och Kouchner och Schwarzenberg.
Tjeckien far inte skota detta sjalv.
Frankrike har svart att slappa ordforandeskapet.
Bildt vill alltid vara med.
Turkiets premiarminister ar pa plats.
Syrien - Jordanien - Egypten och Saudiarabien.
Condoleeza ska dit.
Alla vill vara med.
Men fragan ar vad de sager till Israel.
Fragan ar ocksa vem som pratar med Hamas.

I Asien....

...over en bro.

..over ett vatten.
(-the large river, som amerikanskan pa hotellet sade..)

Asien.
Annorlunda.

Forberedelse for invasion?

Utlandska medborgare ska tillatas lamna Gaza.
Ar det for att forbereda en invasion?
Eller ar det for att det skulle ge mer negativ media om en utlandsk medborgare skulle dodas vid ett bombanfall?
Jag tror mer pa det senare,
En offensiv i form av markockupation ar for riskabelt 6 veckor fore valet.
Det kommer att bombas mer - anda fram till valet.
Opinionen for en markoffensiv ar dessutom lag - bara 19% enligt Haaretz.
Dessutom vet Israel att Hamas vill ha markkrig.
Sa det kommer att bombas och bombas och bombas.
Och hallas ett oga pa opinionssiffrorna....

EU har nyligen tecknat samarbetsavtal med Israel - utan att krav stalldes vid undertecknandet.
Undrar hur EU undertecknarna tanker nu?
I dagslaget hade ett avtal varit omojligt att teckna - men for nan vecka sen gick det bra.
Per Gahrton staller fragan om varfor press i form av sanktioner inte satts pa Israel.
En berattigad fraga.
Som kommer att vara obesvarad.

Under tiden lamnar folk Bersheba.
"Until that goal is achieved, many in Beersheba are packing their bags and heading for Tel Aviv or Eilat.
"Maybe 30 or 40 per cent of people have left the city,” said Ron Shukron, 26, running one of the few grocery shops still open. As he spoke a siren echoed through the empty streets. With only 15 seconds to take cover, he stepped under a reinforced support beam in the ceiling. Seconds later came the dull thud of a rocket exploding on the edge of town
."De har nagonstans att fly.

Dom ar i babystorlek...

...de iranska cigarretterna.

Darfor sa lattrokta.
Tyvarr.

Forst ar det rakor och blackifisk.
Sedan kommer nat inbakat.
En grillad raka.
Och sen en fisk.
En god fisk.
Det ar vitt vin i mangder.
Det ar en slank magdansos som skriker "Monny! money!" i mitt ora.
Hon ar for mager for att fa pengar.
Det ar kallt.
Det ar struthattar.
Det ar tomtebloss.
Och sa ska det kyssas ryskor pa kinderna.
Och grekiskor.
Och nagon har spytt i handfaten.
Och sedan fastnar taxin i en uppforsbacke.
Och det ar fullt pa krogen vi ska ga pa.
Amerikanskan kan turkiska.
Hon ger sitt telefonnummer till alla kypare.
Nasta krog ar inte full.
Det ar en kallare.
Jag ska aldrig mer roka iranska cigaretter.
Eller dricka turkiskt vitvin.
Det ar ett lofte.