Varfor skulle en brottslings ursprung vara viktig?

Det ar val att brottet har begatts som ar det man ska fokusera pa.
Och hur man ska forhindra brottet. Och nya brott.
Paulina Neuding tycker Sverigedemokraterna vinner pa att man inte tar debatten om brottslingars ursprung.
Beatrice Ask sager att brottet ar det viktiga, inte brottslingens ursprung.
Helt riktigt.
SDs tankar om att stanga granser och brotten darmed skulle minska ar orealistiska.
En globaliserad varld med stangda granser? Skulle aven turister forbjudas komma till Sverige om SD far som de vill?

Det handlar inte om att ducka - som Neuding skriver - utan om att inte ta vilken tramsdebatt som helst.
En grund for en debatt ar att ha atminstone en minimal verklighetsuppfattning.
Sverige har inte stangda granser.
Sverige ar ett land med blandad befolkning - precis som vilket annat land som helst.
Det ar grunden for en debatt.
Alltsa ligger inte losningen i att forbjuda invandring.
Hade valdtakterna i Bjasta inte forekommit om invandring hade stoppats?
Hade Clark Olofsson varit hemslojdslarare om invandring hade forbjudits?
For rasister handlar det inte om att hindra brott.
Det handlar om att hata utlanningar.
Sa koncentrera det hela pa hatet mot andra.
Det ar vad det handlar om.
Inte om BRAs statistik.


Kommentarer
Postat av: Damian

Du skriver att:"SDs tankar om att stanga granser och brotten darmed skulle minska ar orealistiska."Låt oss ställa det mot något som är mindre föremål för en personlig tolkning, nämligen en undersökning från BRÅ:"

Rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (2005:17) gäller mätperioden 1997–2001 och är den senaste i sitt slag från Brå. Den slår fast att invandrares brottslighet är högre även om man gör en så kallad standardisering med avseende på kön, ålder, utbildning och inkomst. Då minskar de utrikes föddas överrepresentation, men bara från faktor 2,5 till 2,1. För andra generationens invandrare minskar motsvarande tal från 2,0 till 1,5.För att återgå till ditt resonemang en smula.

Det du ger uttryck för är att det skulle vara orealistiskt att se ett samband mellan en mer restrivtiv invandringspolitik och en minskad kriminalitet.Det vore önskvärt att det inte förhöll sig på det sätt som undersökningen ger vid handen. Inte desto mindre så måste varje förslag som syftar till att minska kriminaliteten göra en samlad bedöming av hur verkligheten ser ut.Där finns det ett relevant samband mellan antalet invandrare som bevistar landet och i vilken utsträcking brott begås. Baserat på fakta.2010-04-11 @ 15:36:16
Postat av: Hans

men ta med mer fakta da! kolla in rapporter om anmalda brott - om fallande domar - och hur den misstanktes ursprung spelar roll.varfor tar du bara med den statistik som passar rasisters argument?min mor ar fodd i finland - det gor mig till invandrare i statistiken.

ska jag som ar fodd i sverige utvisas om jag skulle bosatta mig i sverige och kora mot rott ljus?

2010-04-11 @ 15:44:26
Postat av: Anonym

Ditt resonemang är naivt och du har ingen verklighetsuppfattning, tror du att Sverige har obegränsat med pengar? vem tror du det är som betalar för kalaset? jo det är vi skattebetalare, det finns mycket annat vi bör lägga pengar på t.ex. pensioner, sjukvård och välfärd men nej nej! ge alla som vill komma hit och ta del av våra obegränsade resurser möjlighet så kan vi sakta men säkert se hur vår välfärd försvinner. Då blir du väl glad?

Sedan att invandrare begår brott mkt oftare än svenskar är ju fakta som ingen kan vifta bort.

2010-04-11 @ 15:55:01
Postat av: Hans

hur ska du ha det? forst fragar du om jag tror sverige har obegransade resurser - sedan skriver du sjalv att sverige har obegransade resurser.

betalar inte invandrare skatt?

har du funderat nagot over hur befolkningstillvaxten ska - utan invandring - kunna forsorja den okande skaran pensionarer?

och hur mkt oftare begar invandrare brott an svnskar?

och vem ar svensk? ar jag svensk eller invandrare som ar fodd i sverige men har en utlandsfodd mor?fakta ska inte viftas bort - men den ska granskas. gor det.

2010-04-11 @ 16:02:21
Postat av: Markus

Det handlar om förebyggande åtgärder. Om man ska kunna sätta in effektiva förebyggande insatser måste man veta var riskerna är som störst.Om du t.ex. får ont i huvudet varje dag skulle du kunna ta en tablett varje gång och tänka "smärta som smärta, det spelar ingen roll var den kommer ifrån". Men bättre vore att försöka förebygga smärtan. Och för att kunna förebygga smärtan måste du veta varför den uppstår.Det handlar inte om rasism. Det handlar om att analysera samhället och se sanningen i vitögat. Om vi ska kunna bekämpa brottsligheten måste vi sluta med våra daltande pk-fasoner och ta tag i problemen där de uppstår. Oavsett var det må vara.

2010-04-11 @ 18:30:26
Postat av: Hans

sa du menar att folk inte ska fa vara fodda i andra lander? eller hur i all friden forebygger du utlandsfodslar? om det ar som rasister sager att utlannngar ar mer brottsbenagna sa ar ju enda sattet att forebygga att de inte gor brott - att se till att de inte existerar...

sa borde ju resonemanget ga hos sana som tanker so mdu.men om du menar att skalen till brottslighet har med uppvaxtforhallanden, arbetsloshet, det personliga ansvaret etc att gora sa handlar ju inte brotsforebyggande om att stoppa utlanningar fran att existera - utan om att motverka arbetsloshet, ha battre skolor etc..eller hur?

2010-04-11 @ 19:35:28
Postat av: kalle008

Brottslingens ursprung är viktigt därför att det ger en anvisning om hur man kan minska antalet brott i Sverige.Precis som man kan minska antalet ruttna äpplen genom att köpa av en som levererar äpplen av högre kvalitet.Och det finns ingen anledning att importera lådor med många ruttna äpplen.

2010-04-11 @ 20:10:50
Postat av: Hans

sa de svenska applena ruttnar aldrig? skojare dar...

2010-04-11 @ 20:44:37
Postat av: kalle008

Visst ruttnar även svenska äpplen. Men vissa leverantörer av äpplen har 10 eller 20 eller till och med än högre överrisk att leverera ruttna äpplen, och då särdeles häslovådliga.Beträffande standardisering, en anmärkning: Standardisering har såvitt jag förstår inget PRAKTISKT värde alls. Antalet brott förändras inte, antalet brottsoffer förblir detsamma.

.

Standardiseringen är något som någon sociolog har hittat på. Förklara gärna vad man ska ha den till. För övrigt innebär den ibland att en invandrargrupps överrisk ÖKAR i stället för att minska, så inte ens minskandet är rätt.

2010-04-11 @ 21:15:56
Postat av: Hans

och annu hogre ar overrisken for de med dalig skolundervisning och fattigdom.. sa varfor hatar inte rasister skolverket, utbildningsdepartementet och finansdepartementet?

2010-04-11 @ 21:27:27
Postat av: kalle008

Vi kanske kan vara överens om att de som är ansvariga för ALLA problem är våra politiker, och då menar jag både från alliansen och från oppositionen, med ytterst få undantag.

.

Man kan ju på ett sätt säga att vissa invandrargrupper kraftigt bidrar till kriminalitet och ekonomiska förluster.

.

Men det måste kompletteras med att våra politiker är ansvarig för vilken invandring som tillåts. Och det verkar ingalunda vara så att kriteriet är "Sveriges bästa". Snarare "huvudet i sanden".

.

En sak till: det är ytterst orättvist att som BRÅ2005:17 gör blanda samman olika invandrargrupper och sedan räkna på deras totala överrisk för brott.

.

Vad tror ni en australier eller en thailändare eller en tysk tycker om att få höra att invandrare har en överrisk på ungefär 5 x för våldtäkt?

.

BRÅ1996:2 var en vetenskaplig rapport av stort värde. Där redovisades utan PK-snegling. BRÅ2005:17 bekräftar bara vad Reinfeldt själv sa 2002: "BRÅ gör bara beställningsjobb åt politikerna."

.

Sen dess har han blivit statsminister, så nu är han nöjd som det är.

.

Och detta kostar ett genomsnittshushåll 11 000:- per år!

2010-04-11 @ 21:38:18
Postat av: Hans

Kalleo8: nu har du kopplat pa autopiloten. dalig skolgang och fattigdom ar storre orsaker till kriminalitet an att vara fodd i ett annat land.sa varfor babblar du pa om innvadrare?

2010-04-11 @ 21:50:16
Postat av: Roger Svensson

Vad är det här för sinnessvaga dumheter! För att det finns infödda svenskar som begår brott så måste alltså Sverige tvunget importera ytterligare brottslighet från andra länder? Försiktighetsprincipen måste naturligtvis gälla även invandring! Om invandring ger upphov till ökat antal grova så måste den genast omprövas om inte samhällsnyttan är större än problemen den medför. Helt enkelt: hur många ytterligare brottsoffer är ett ”rimligt pris” att betala för samhällsnyttan med nuvarande invandring?Att sedan sitta och spekulera om orsakerna till att nuvarande invandringspolitik ger upphov till ökad brottslighet är knappast det primära. Det vore ungefär lika dumt som att introducera läkemedel som visar sig allvarligt skadar eller dödar patienter och man då, i stället för att direkt dra in det, försöker mörka problemen, ökar förskrivningen medans man försöker få fram den exakta orsaken till varför patienter skadas eller dör!

2010-04-12 @ 02:00:17
Postat av: Hans

sinnesvag kan du vara sjalv:-)

du utgar fran att invandring ger upphov till grova brott - men det ar en fordom du har och inte nat du bevisar.du skriver "om"... voilket tyder pa en gissning .. och sedan kraver du att detta "om" ska leda till en omprovning.det later ju sinnessavgt... att bygga beslut pa fordomar.sorry.. men dina foromar ar inte grund for att forandra politik. det finns andra botemedel for din privata radsla.

testa vardcentralen.

2010-04-12 @ 02:09:29
Postat av: Hasse

Man skulle kunna tillämpa samma logik på import av kärnavfall. "Hade inte Ringhals och Forsmark genererat kärnavfall om import av utländskt kärnavfall förbjudits?"Eller varför inte trafiksäkerhet? "Hade inte människor dött i trafiken även om vi hade stoppat trimmade mopeder?"Eller bistånd. "Kommer inte människor att dö av kolera i Asien oavsett hur många brunnar vi gräver i Afrika?"Man kan fortsätta med irrelevanta jämförelser i all oändlighet. Kärnfrågan är om vi tjänar eller förlorar på den nuvarande invandringspolitiken. Kriminaliteten är en av flera relevanta faktorer att ta i beaktande för att utreda detta.

2010-04-12 @ 07:08:41
Postat av: Hans

nej bara en rasist skulle kunna kamma pa ideen att jamfora moperder, karnavfall och brunnar med ... manniskor.

Du vet inte vilka manniskor som en dag kommer att bega brott. Du vet vilka som ar i riskzonen - och nar det handlar om utlanningar sa ar de inte i riskzonen just for att de ar utlanningar - det fattar t o m sverigedemokrater - alltsa kan man inte havdandes sig vara en logiskt tankande manniska att man ska stoppa invandring for att en del av invandrarna en dag kommer att bega brott.det sattet att argumentera fran en rasisit visar bara pa att det inte alls handlar om ev brott - utan om att det ar just utlanningen man ar emot. oavsett om denne gor sig skyldig till brott. eller inte.ren och skar rasism.

2010-04-12 @ 13:36:40
Postat av: Hans

och nej.. kommentatorsfunktionen ar inte avstangd som en typ pastar i sin blogg.men vill man inte ta en debatt sa kan man ju narras:-)

2010-04-13 @ 14:34:16

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback