Klang och jubel....

eller vada?
Nu minskar
klyftorna.
Inte i samhallet.
Utan mellan partiblocken.
Moderaterna okar, kristdemokraterna och sverigedemokraterna minskar.
Hogern hoppar mellan sig sjalva.
I storstaderna blir folk mer moderatvanliga efter att ha letat efter sina sympatier for sossarna.
Egentligen ar det for langt mellan valen.
Debatter mellan partier ar mycket roligare an mediautspel och debattartiklar och stadsvandringar och samtal med hemsamariter infor mediakameror.


Syndabock?

Inbyggda systemfel i det sociala, tror SvD.
Eller inbyggda systemfel i samhallet?
Ar det socialtjanstens misslyckande nar barn misshandlar andra barn?
Eller ar det barnets, familjens, skolans, forskolans, dagmammans, fritidshemmets, narpolisens, aklagarens, grannens, kommunfullmaktiges, socialnamndens o s v  misslyckande?
Det finns en skillnad pa vad du kan gora och vad du vill gora.
SvD utgar fran att socialtjansten borde utfora vad de vill utfora - inte vad de kan utfora.
Fordelning av resurser.....
Ar SvD beredda att kampa for mer resurser till socialtjansten?
Eller ar det bara roligt att ha en syndabock att skylla pa?
Ska barn till partiledare inte fa engagera sig politiskt?

Per Gudmundsson raljerar om Felicia Ohlys politiska karriar.
Tronfoljd.
Josses, har inga andra partiledares barn i svnesk historia agnat sig at politik?
Har inte kamratskap fran ungdomsforbundstiden i alla partier lett till ryggdunkningsjobbfixanden langre fram i karriaren?
Felicia Ohly har sakert egna meriter att bli vald pa.
Det vet nog Per Gudmundsson.
Om han hade brytt sig om att intervjua henne.Det later ju bra....

....men hur manga handlar det om, egentligen?
Att fa arbets - och uppehallstillstand nar man har fatt ett arbete ar ju liksom vettigt.
Men ser det inte sa ut idag?
Skillnaden verkar vara att det ar arbetsgivaren som bestammer  om de vill rekrytera en utlanning direkt, utan att vanta in arbetsformedlingens utredning om det finns arbetslosa som  i landet som kan fylla vakansen.
En annan skillnad ar att man inte ska behova aka hem for att soka visum efter en lyckad anstallningsintervju, utan kan soka pa plats i Sverige.
Och det ar bra.

Kommer nu SD att oroa sig for massiv invandring?
Sjalvklart.
De kommer inte att upptacka att detta handlar om ett fatal som arbetsgivarna ar beredda att locka och plocka till Sverige.
Sant upptacker inte SD.

Men, inte ett ord skriver regeringen och miljopartiet om avigsidan med lagforslaget - brain drain.
Detta forslag kommer att ytterligare locka valutbildad arbetskraft fran utvecklingslander att soka sig bort hemifran.
Gordon Brown brukar saga att det finns fler lakare fran Ghana i Manchester an i Ghana.
(Anda gor han sa lite at det...)

Veckans klokhet....

...om att gora ett val.

Den forsta tveksamheten....

...om vad nyttan av att fylla i en massa test, att skicka rosor och nagellack, att se YouTube videos, gar over nar jag hittar Fernando, Roger och nastan Margarita Diaz Oliva.
Jag har inte riktigt hittat henne. Annu.
Men snart.
Hoppas jag.
Facebook.

BBC nyheterna kl 0500 fran London...

....men klockna 8.00 i Juba ....efter stridigheter i Irak, nagot om Komoros island och nat till kommer nyheten om den finske turisten som ville ha en bit stenora med sig hem fran Paskon.
Charles och Elizabeth hummar till. Charles fragar forvanat:
-"What would he do with that?"
Elizabeth:
-"I hope it was not heavy for him to carry, i guess the luggage limit is 20 kilo on the flights there as well as here.."
(
hon hade overvikt pa vag tillbaka fran Masai Mara).
Och sa tittar de pa mig (som om jag skulle kunna `foirklara finnars beteende).
-"Why did he do it?"

Behover inte aka over Atlanten.....

... for att hitta "osmakliga, okunniga och framlingsfientliga" inlagg om Barack Obama och hans kandidatur.
Se ex vis denna blog.

Jag undrar nar en manniska for forsta gangen bestammer  sig for att avsky en annan manniska...Det nattliga utegangsforbudet.....

...har havts med omedelbar verkan.
Juba har blivit en tryggare stad, sager FN.
Men fortfarande ar det en del kvarter som ska undvikas nar det har blivit  morkt.
Fortfarande ska man inte kora ensam.
Fortfarande ska det vara tva bilar ute nattetid.

Generatorn har kommit.
Nu blir det mer el.


Kommer barnbidraget att hojas?

Att inkomstprova barnbidraget.
Klokt.
Racker inte pengarna till for alla, sa ska de som mest behover det fa bidraget.
Men tanker sig centern hoja barnbidraget for de som tjanar mindre an 240 000 SEK/ar eftersom det blir pengar over?
Eller ska pengarna in i statskassan?
Eller blir det mindre orattvist om en del far samma som idag, och andra blir utan?
Jag hoppas att Annika Qarlssons tankar om "forstarkning av barnbidrag" betyder mer pengar for de med lagsta inkomsterna.

Underliga vagar mot fred....

....eller vart man nu ar pa vag.
Jag trodde det var bra om Hamas och Fatah borjar
prata med varandra - denna gang med stod av Jemen.
Men nehej, det blev tydligen for mycket for Israel som inte vill att Fatah och Hamas pratar med varandra.
Vad vill Israel?
Isolera Hamas?
Tror de verkligen att det ar en framgangrsik vag?
Isolering leder till frustration.
Frustration leder inte till fred.
Inte det minsta.

En brun vagg....

image720.
..av damm.
Varmt damm.
Och ett forsiktigt regn.
En motorcykel.
Under en bil.
En skadad man.
(forvannade att det kan handa olyckor pa de gropiga vagarna dar det knappt gar att kora fortare an 40km/tim).
Delar en pizza med tva utrederskor.
Finnarna vid bordet bredvid ber en bon innan de ater sina pizzor.

Nar det baconlindade camembertfyllda kycklingbrostet.....

....serveras sa kommer den forsta lukten fran sopforbranningen pa kyrkogarden.
Maten ar fet.
Sa ar ocksa lukten fran kyrkogarden.
Fet.
Sopfet.
Pa kvallen har en tanzanisk duo tagit plats vid elbas och elpiano pa Village.
Det later ok nar de spelar, men illa nar de sjunger.

En underlig insandare.....

...som vill stoppa alkoholen i riksdagen, utgaende fran att det ar ett problem dar idag.
Utgangspunkten verkar vara att beslut fattas under alkoholpaverkan.

"En av orsakerna är att alkohol försämrar omdömet och gör att man riskerar att fatta dåliga beslut. Trots detta finns ingen alkoholpolicy i riksdagen. Är inte riksdagen på många sätt en av de viktigaste arbetsplatserna i Sverige? Fattar riksdagen inga viktiga beslut? Varför ska inte idén om arbetet som en alkoholfri zon gälla där?"

Aven om det inte finns en alkoholpolicy sa innebar det inte med automatik att folk ar berusade.
Folk kan ha omdome att saga ja eller nej till sprit aven om det inte finns en alkoholpolicy.
Alla kan ha sin egen policy.
De allra flesta kan ga forbi en bar utan att ga in dar.
Om man inte kan ga forbi en bar utan att varje gang kliva in sa marks det i ens arbete - aven i riksdagsarbetet.

Pask...

... 4 lediga dagar mitt i dammet.
En get ska slaktas.
Hittade Alems restaurang  i gar kvall efter att ha hoppat over diken i morkret.
Ingen meny.
Men etiopiska mat, etiopisk mat och spagetti och kyckling.
Men ingen kyckling.
Nojer mig med en Bell.
4 pund.
Billigast i kvarteret.
4 lediga dagar.
Nagra avsnitt kvar av Couplings.Att inte utelamna en terrorist....

... for att han riskerar att bli torterad, samtidigt som man sager sig behova anvanda `tortyr i kampen mot terror - tyder pa att USA inte riktigt far sin argumentation att ga ihop.
Varfor skydda en terrorist nar man sager sig vara intresserad av att bekampa terror?
Eller finns det god  terror?

Dagens citat....

.... om inte arets basta citat:

"En positiv sak som kriget kan ha åstadkommit är 'att det uppenbara fiaskot att försöka uppnå nedrustning med våld och att införa demokrati genom ockupation kanske kommer att verka för en större användning av diplomati och mildare maktutövning', hoppas Hans Blix."

Att ens tro sig kunna bomba fram demokrati och nedrustning tyder pa feltank redan fran forsta grunden.
Om nu nedrustning ochg demokrati verkligen var malet med bombningarna.


Det gar inte sa bra....

image719
...fast de delar pa en boll.
Alla tre missar den.

Nar historien upprepar sig....

Har inte Bush's radgivare last pa vad presidenterna sade nar de forsvarade Vietnamkriget?
Forsvaret liknar det forsvar som fanns da.
Da var det tjurskalligt.
Nu ar det farsartat.
Hans forsvar for ett fortsatt krig later som om han inte hade last en tidning pa flera ar.
Eller att hans radgivare hade gjort det.
Tror han verkligen att Irakkriget har starkt USAs stallning i varlden?
Vagar inte radgivarna beratta om hur tongangarna gar?
Bush tankar om att kriget var rattfardigt - fast inte massforstorelsevapen fanns - och inte kostar for mycket - fast det kostar rekordsummor - tyder pa en svag verklighetsuppfattning, eller fega radgivare eller en skojande president.

Samme man som 20 september 2007 sade: "I thought an interesting comment was made when somebody said to me, I heard somebody say, now where's Mandela? Well, Mandela's dead, because Saddam Hussein killed all the Mandelas."


Sjalvklart ska man jamfora med BNP-utvecklingen.....

......om man tycker att forsvaret ar  en bistandsverksamhet med sarskilda behov.

Nu ar forsvaret inte det, fast de avundsjukt bevakar BNPutvecklingen och tycker att de ska fa sin beskarda del av kakan - fast behoven inte finns.
Det ar bra av
Svenska Freds att punktera forsvarets uppblasta vi far for lite!! ballong.
Nar andra lander ger en alltmer minskande del till forsvarsbudgeten - fortsatter det svenska forsvaret att kanna sig forfordelade.

Sjalvklart ska man gora sant som ar roligt....

...... sa hon gor helt ratt i att leta efter det som ar kul och som motiverar henne.
Sjalvklart kommer folk att gnalla over ett "bortkastat guld i Beijing" men da far de val leta efter det guldet sjalva.
Att ha en kansla av att "det har ar det roligaste jag nansin gjort" ar en battre drivkraft an att ha kanslan av ett "maste".

Fast a andra sidan.
Tresteg? Skadegrenen nummer ett?
Men vad faen... hon vill ha utmaningar sa ett eventuellt skadat kna kanske sporrar henne.

Inne pa tredje sasongen.....

..... av Couplings.
Forradiskt bra.
Och roligt.
Och svarforklarligt for de kenyanska kollegorna.
Som hellre vill se nyheter.

De  forsta regnen har kommit.
Forst luktade det blot damm.
Sedan blev det klart.
Och nu kan jag se bergen bortanfor Juba.
Det var inte mojligt fore regnen.
Da var allt bara uppvispat damm.


Ar lobbyismen verkligen det storsta problemet?

Carl Schlyter ondgor sig over lobbyisternas makt i Bryssel.
Men ar det verkligen lobbyisterna som ar ansvariga for de ord som parlamentarikerna sager och de rostknappar de trycker pa?
En lobbyist ar en som forsoker paverrka, men graden av effekt bestams av parlamentarikern sjalv.
Carl Schlyter berattar om drabbade manniskor som inte kan ta sig till Bryssel for att forsoka paverka - ochom  hur industrins lobbyister har tilltrade till maktens korridorer dit den vanlige medborgaren inte kan ta sig.
Men, vad ar det som hindrar parlamentarikern - eller hans/hennes assistenter - att ta sig till medborgarna och hora efter hur de har det?

Man maste inte hamna i lobbyisternas grepp om man inte vill.
Man maste kunna salla pa information och propaganda - om man vill.
Och man maste kunna redovisa alla sidoinkomster man har.
Men nu ser ju de flesta EU parlamentarikernas sidoinkomstredovisning ut som Carl Schlyters - d v s inget att redovisa.

Dagens tips

Om du sitter vid en gate pa en flygplats sa far du INTE lamna over nagot till nagon annan.
Absolut inte.
Savida du inte har svenskt utseende.
Da kan du lamna over vad du vill till en annan medpassagerare.

Men allvar; vad gor att  manniskor nar de tror att om nagon med arabiskt utseende lamnar over nagot till nagon annan sa ar det misstankt?
Hur kan man bli san?
Sa misstanksam?
Sa korkad?
Skulle en terrorist sitta vid gaten och planera det sista av attentatet genom att lamna over saker till varandra?
Svar: nej.
Utom i ogonen pa en misstanksam typ som inte litar ett dugg pa alla som inte ser rundkindade och skara ut.Sent omsider....

...vaknar opinionen som vill gora Sverige mer humant.
Att papperslosa asylsokande eller utvisningshotade har nekats sjukvard har ju inte pa nagot satt gjort att
folk undviker att soka asyl i sverige for att det finns ju andra lander dar man har ratt till sjukvard (ett argument som anvands om att folk skulle soka asyl i Sverige for att allt ar sa mycket mer generost i landet...)
Att tro att folk soker sig dit dar villkoren ar bast haller inte som argument.
Om Sverige och Osterrike ligger i botten i PICUMs undersokning - sa borde ju mangden asylsokande till Sverige minska.
Nej, istallet handlar avstangningen fran sjukvard for papperslosa om en sorts snalhet, oginhet ... av typen lyder ni inte oss har ni er sjalva att skylla.
Folk ska liksom vara tacksamma for att de har fatt soka asyl och fatt avslag. Det ar bara att buga och bocka och tacka for att man fick vara med en stund och ha ett hopp.

Sa uppropet fran www.vardforpapperslosa.se kommer i ratt stund.
Dags for mer humanism.

Nej, pizzaugnen ar inte pa...

... ni far vanta i 30 minuter.
Ater kyckling i stallet.
Village  heter restaurangen.
Pa kvallen blir det pizza istallet.
Pa lordag - letar upp stallet som skickar reklamutskick.
Gar genom Juba.
Det tar 40 minuter att narma sig Nilen.
Bedouin Bar.
Nara en kyrkogard.
Valdigt nara en kyrkogard.
En kyrkogard som dessutom ar en soptipp.
Veterinaires sans frontieres  klagar pa att de har rattor i sin compound.
Det ar inte konstigt.
Deras compound ligger bredbvid kyrkorgarden/soptippen.
Bedouin Bar  har sandgolv och stora blomkrukor.
Och utsikt over en kyrkogard/soptipp.

Ett forsta regn kommer pa sondag eftermiddag.
Det luktar blott damm.

Viljelosa offer?

Att lararna i Kungsbacka som akte pa nojesresa till Budapest och nu far skatta for densamma, inte insag att de var pa en nojesresa - utan trodde att de studerade nagot - ar illavarslande for alla studenter i deras skola.
Om en larare inte kan skilja pa noje och studie - sa undrar jag hur lektionerna ser ut pa den skolan.

Att idag protestera, nar skattemyndigheten kallar resan for inkomst, och inte protestera redan nar de sag programmet och borde ha forstatt att de skulle ut och turista - tyder pa att efterhandskonstruktioner ar lararnas starka sida.

Offerlek.

Attityder, Skytte....

Skytte har svart med finansministerns tankar om konsmaktsordning.
Han tror att finansministern vill lagstifta om okad jamstalldhet.
Men finansministern kanske ville att folk ska reflektera over sina attityder och tankar kring hur pojkar respektive flickor  formas av omgivningens krav och forvantningar?
Anders Borg kanske inte alls ville tvinga folk till att tanka jamstallt - han kanske ville vacka debatt pa en dag som sarskilt uppmarksammar kvinnor?
Skytte ar radd for att 60-70talets vanstertankar ska upprepas.
Varfor tror han att alla problem bara kan losas med tidigare provade och oprovade metoder?
Vad ar det for fel pa en debatt om hur ett jamstallt samhalle kan skapas?
Varfor se vansterspoken i en borgerlig finansministers tankar?

Sjalv tycker jag det ar fantastiskt att en finansminister tanker bortanfor rantekurvorna.
Inte en som tror att man vet allt om jamstalldhet bara for att man har tva dottrar.

En falsk sida pa Facebook - ett hot?

Nu ska danskarna vara radda.
Nan kan gora en falsk hemsida pa Facebook.

Lydnad...eller?

"Taylor beordrade oss.."
Och soldaterna lod.
Kan en man ha sa mycket makt over en san stor skara soldater i en rebellarme?
Knappast.
Det ar inte bara fraga om lydnad.
Det ar ocksa fraga om egen vinning.
Forsater de underlydandes jakt efter egen vinning - aven i denna rattegang?
Kan vittnesmalen om
Charles Taylors skuld bidra till att han falls och de andra skyldiga som vittnar far lagre straff- eller slipper atal?
Eller vadan denna oppenhet i vittnesmalen som faktiskt ocksa visar pa vittnets egen skuld till att ha varit med om att  avratta, begrava levande och stympa?

Girigheten hos de fredsbevarande soldaterna som tjanade en extra slant pa att tillata vapensmuggel - kommer den att leda till atal? Eller ska deras brott ens undersokas?

Det verkar som om Charles Taylor skulle vara ensam ansvarig, men det ar han ju inte.
Alla som tjanade en slant pa att tillata slakten fortga - for att fa sin del av diamantpengarna - har en skuld.
Men det ar Charles Taylor ensam som star under atal.

Just nu.
Men forhoppningsvis inte for alltid.


8 DVD filmer ska granskas av tullen....

French & Saunders, Little Britain, Couplings, The Brave One och Cath&Kim.
-"Sit down" sager tullinspektoren.
Det kommer att ta tid.
Han spolar fram och tillbaka i Couplings.
Ser intresserad ut.
Men lagger undan den.
Little Britain foser han undan direkt.
French & Saunders vackerr mest uppmarksamhet.
-"Do you like it?"
Han svarar inte.
Det tar tid.
Lang tid.
Jag hinner fa resterande bagage inspekterat samtidigt.
Sedan foser inspektoren over filmerna.

Men dom andra gor ju sa.....

....ar inte en ursakt.
Vill man bekampa terror sa ska man inte gora det med terror.
Att bekampa
tortyr med tortyr ar att saga att tortyr ar ok och att det ar torterarens rattighet att bestamma vad som ar god toryr och vad som ar ond tortyr.
Vill man ha ett samhalle som respekterar de manskliga rattigheterna sa ska de skyddas och inte besudlas.
Inte av den som sager sig kampa for det goda, oppna samhallet.
En som torteras ar ju inte konstaterat skyldig.
Inte nar tortyr sker under en forundersokning.
Att det finns dom som forsvarar tortyr  i det godas tjanst ar inte forvanande.
Varlden ar ju som den ar.

Tarar pa ett plan....

Ett pekoral.
Men tillrackligt for att bade jag och flygvardinnan - som fragar varfor jag ar ledsen - ska snyfta.


The koreans are the worst...

....sager Maria.
Hon ar fran Filippinerna.
Det ar japansk buffe.
Idag igen.
Men Maria plockar fram en a la carte menu.
Grillad hummer.
-But you will not get satsified on that.
Hennes kollega kommer med sushi och california rolls.
-They believe that you ordered from the buffe, noone will notice.
Mario (ocksa fran Filippinerna) kommer med en "appetizer" - en krabbsallad.
Hans andra kollega kommer med marinerade spritartor.
En appetizer.
Sager han.
Till hummern kommer en bjudflaska sake.
-For you, because you have eaten here so many times....
Till kaffet kommer nasta servitris - med gron the glass och aprikospaj.
-"I remember you liked this icecream.."

Gav jag for mycket dricks forra gangen?
Eller var jag utsatt for lovebombning?

Koreanerna, jo.
Maria sager att de ater mest av buffen.
-"After the dessert, they start all over again! And they dont get fat!  You know we filippinos if we give birth we get big hips! But they dont!!!"

Nairobi  i morgon eftermiddag.

IKEA

...... att Kamprad ar nummer pa pa listan over varldens rikaste forfvanar inte.
Koerna ringlar pa IKEA i Festival City.
Koerna blir extra langsamma for att du sjalv far lagga upp varorna pa banden.
Vanan saknas.

Resten av Festival city  ar ockuperat av Ukraina.
-How can you live in Sudan, that is so horrrrrible!


Bomba. bomba, bomba....

.... provocera fram en motattack.
Och i skuggan av motattacken...... bygger man ut de illegala
bosattningarna.
Och tittar upp mot himlen och visslar.
Taktik.

Politik ar roligt. Faktiskt.

Politik pa kvallar.
Politik pa langa moten som mal pa kvall efter kvall.
Politik sa langt borta fran det som Moderaterna kallar "verklighet".
Eller sa ar det verklighet att sitta vid ett sammantradesbord med Ramlosa och bryggkaffe kvall efter kvall.
Eller ar det en konspiration?
Att fa folk att trottna - sa att de som fortsatter kvall efter kvall med  bryggkaffet tycker att de ar allt bra ena riktiga hjaltar som darfor behover okat arvode?
For om man kliver in i politiken med vilja att andra - forandra - paverka och man till slut hamnar mitt i ett sammantradesbord med Ramlosa och bryggkaffe sa lar man ju trottna snabbt.
Om ett sammantrade ar langre an 45 minuter, sa ar det daligt forberett.
Om ett sammantrade mal pa i tomgang sa ar det ocksa daligt forberett.
Politik maste vara lustfyllt, onskefyllt, forandringsviljefullt och roligt.
Inte tomgang.
Sa gor om formen for politiskt arbete.
Kortare moten.
Mer aktionsinriktade debatter.
Koncentration pa det som verkligen behover forandras - inte pa det som behover forvaltas.
Forvaltning kan forvaltarna - de kommunanstallda - pyssla med.

Nu ar det 60% rabatt pa skjortan som katten....

...snodde.
Sa jag koper den.
Igen.
Finns ju ingen tjuvaktig katt i Juba.

Och tva skjortor till.

Inget ar statiskt....

...det kommer inte alltid att vara sa som sakers tillstand ar idag.
Det verkar pa
debatten om invandrarflickors skolgang bygger pa tva losningar.
1. lata familjen bestamma
2. lata staten bestamma.

Varfor inte lata bagge bestamma?
En stat som satter en policy for vad den vill med sin utbildningspolitik.
En stat som markerar att familjen ar den enhet som barn lever i (det brukar ju regeringen annars vara snabba at tjata om... fr a kristdemokraterna --- var ar de i debatten om familjens makt over  flickor skolgang??)  och att staten darfor samarbetar  med familjen.
Det gar att prata med manniskor.
Det gar att sitta vid deras koksbord och resonera.
Det ar inte nodvandigt att kora over folk med lagstiftning nar det handlar om satt att leva livet pa.
Var ar mangfalden?
Var ar tankarna om den individuelle manniskans makt over sitt liv?
Var ar nyliberalerna i den har debatten?
Varfor tycks en del tro att invandrarforaldrar hatar sina barn?
Det gor de ju inte.
De lever i en tradition som det tar tid att forandra.
Snabba forandringar kan leda till andra olyckliga forandringar.
Hur skulle det fungera i en familj dar dottern har tvingats vara med pa sexualundervisning?
Ar det inte vettigare med en skola som pratar med foraldrar och barn stallandes fragan :  hur ska ni i familjen se till att er dotter far den sexualkunskap som hon behover?
Familjen har kanske sjalva en losning?
Den kan handla om individuell undervisning? Eller?
Varfor utga fran att foraldrar vill sina barn illa?

En liten skal med tomatsas...

...far fyllas pa tre ganger.
Tar forst av farskosten.
God.
Valdigt god.
Tomatpuren ar  ok, ,men inget markvardigt.
Men den tredje skalen - tomatsas med vitlok - ar gudomlig.
Den fylls pa en gang, tva ganger, tre ganger.
Den ar perfekt.

Dubais skyline blinkar.
Men tomatsasen lockar mer.

Pa Festival city  dundrar det anda upp till 23e vaningen pa Intercontinental.
Rockfestival.
Publiken kommer med helikopter.
Naja, inte alla men 3 helikoptrar star parkerade bland bilarna.


Ett nytt sprak

Tortyr far ett nytt namn.
Alternativ metod.
Darmed far ordet alternativ  en helt ny innebord.
Bush skapar ett nytt sprak.
Han vill inte avskaffa de alternativ som han sager behovs for att forhora.
Men om det som CIA sager - att skendrankning bara anvants 3 ganger - sa kan det ju inte vara ett sa stort problem att avskaffa anvandningen av metoden?
Eller ljuger CIA?

Fredagsbon....

... i taxi.
I kopcenter.
Avslappnande ljud.
Lugn.
Deira city centre  ar ockuperat.
Av lediga manniskor.
Shoppingtrotthet.


Men verkligheten har ju funnits dar hela tiden....

... och folk har rapporterat fran den ideligen.
Men det racker inte.
Nu ska moderata fortroendevalda borja gora
studiebesok.
Och valkomna sig sjalva till denna.
Valkommen till verkligheten.....
Men vem ar det som valkomnar?
Det ar ju de fortroendevalda som bjuder in sig sjalva och fragar om de far komma.
Alltsa borde programmet heta :Pa studiebesok.En skraddare kommer springandes....

... for en knapp sitter fel.
En bula pa brostkorgen.
Det fixas till.
Under tiden.
En illgron skjorta.
Absolut inte.
image717
Noll kop.
Inte av den skjortan.
Men maten fore skjortkopet var god.
image718

Var det inte familjen sjalva som skulle vara experter....

... inte staten?
Sa lat det i valrorelsen.
Nu vill
folkpartiet tvinga alla elever att delta i all undervisning.
Makt till familjens koksbord.
Sa lat det i valrorelsen.
Men inte idag.

Eller var det bara svenska familjer som skulle ha makt over sina liv och sina val?

Nog ar val en dialog med familjerna battre an tvang och maktutovning over dem?

Rosie nagonstans pa en hjalplinje.....

... fixar kontanterna och Maria i Stockholm fixar nytt visakort.
En skicklig ficktjuv hann inte anvanda kortet.
Eller sa har jag bara inte markt det.
Nar jag val har hittat ett Western Unionkontor sa hittar jag 4 till.
Pa samma gata.
Det tog en timme att hitta den forsta.

Det blaser.
Vinglaset valte nastan vid poolkanten.
Handduken svepte in kroppen.
Det skvatter vatten fran alla fontaner.
Radisson har skandinavisk vecka.
Sheratons alla restauranger ar fullproppade.
Konferensdags.

Little britain goeas abroad och en skjorta.


I am sorry if your back did hurt my knife...

-Du duger inte som statsminister, men som utrikesminister!
skriver en
man som pastar sig ha alla losningar for hur Sverige bor skotas och som vill ha Maud Olofsson som statsminister istallet.
Josses.
Om en man inte duger som minister sa duger han val inte som minister for ett annat departement heller.
Om en minister i dag sitter i en regering som inte duger sa hur i all friden skulle hon duga for att bli statsminister?
Den insandarskribenten var ju ganska rolig i alla fall.....

En praktisk dator.....

1. En smutsig bomb som FARC planerade att anvanda.
2. En gava fran Chavez pa 300 mijoner dollar ( till en guerilla som redan ar rik med hjalp av kidnappning och knarkhandel)
Allt i en
dator som colombianska armen kom over nar de var i Ecuador och dodade en FARC ledare.
Hmmm.... sa praktiskt.
En anvandbar dator.
Eller en fixad dator.
I vilket fall sa har det hela lett till en kris mellan Colombia och Venezuela/Ecuador.
Och manus till en B-film

Upp och ivag...

... en veckas semester.
Dubai.

Skulle de ha bjudit honom pa te?

Talibanerna - naja, en taliban visar det sig i artikeln - sager enligt SvD att de ville doda eller tilfangata prins Harry.
Sjalvklart.
Det rader ju krig.
Prins Harry var en soldat - en fiende i kriget.
SvD braskar pa med stora rubriker, men det hela ar ju en sjalvklarhet.
En som vill leka krig som inte leder till att fienden inte forsoker doda en, ska nog gora det via ett dataspel.

330 Zone

Tvar inbromsing.
Mitt i en backe.
En ny restaurang.
Svanger in.
Mexikansk - kinesisk - thailandsk.
Med gast rum.
-It used to be a private club, people from outside were not permitted in,,, sager Francwes (han stavar sitt namn sa).
Han visar runt bland gastrummen.
De ar sma,  men manga.
Jag bestaller kyckling/champinjonsoppa, rakor i gron chili och lok och sotsur kyckling.
Francwes sager att det ar for mycket och att han ska servera halva portioner.
Det gor han klokt i.
Det ar rejala portioner.
Men sa har stallet ju bara varit oppet i tva veckor.

Strax innan kandes det som om en gaffel drog over ansiktet och stacks.
Men det var for att ta bort pormaskar och slata ut rynkor.
Pastod den bastanta klumpiga damen som gav mig ansiktsmassage.
Hon smetade in ansiktet i nagot som sedan torkade och sprack.
Hon blaskade pa med vatten.
Och hon gjorde saker som gjorde ont.
Valdigt ont.

De indiska fredsbevarande styrkorna larmar....

... tva asnor har begatt sjalvmord i Malakal.
Det leder till en halvsida i Sudan Mirror.
En hoppade i Nilen.
Den andra lat sig slas ihjal.

Silversprings hotel  ar nastan tomt.
Det ar en vantan pa att folk ska borja komma tillbaka.
2 japaner.
4 italienare.
That's it.
Det brukar vara fullt kackel i frukostmatsalen.
Inte idag.

Jag ar lordagens ende kund hos Sammy  pa frisorsalongen pa Yaya.

Vaxlar shilling till dirhan.
22 shilling for en dirhan.
Det ar for dyrt.
Da pratar hon med sin supervisor.
Och kursen gar ner till 20/1.
Men hon har bara 1670 dirhan i kassan.
Sa det blev ett kortvarigt noje.

Bokar en 5 nattersresa till Lamu  i april.
Hotellet stanger samma dag som jag lamnar det.
Men havet stanger inte.

Jubran  lovar visa mig runt utanfor Dubai  pa torsdag.
Det ar valkommet.

Plotslig blir ministern mjuk....

Tidigare har Husmark-Persson tyckt att arbete ar ett bra satt att ta sig ur passiviserande sjukskrivning.
Hon sov i tre dagar och vips slutade hon vara utbrand.
Hon vill korta ner sjukskrivningar.
Hon ville vara tuff mot de sjukskrivna.
Men sa handlar det om
doda anhoriga.
Da kommer en mjukare, forstaende ton in i ministerns tankebanor.
Da ar det inte fraga om arbetslinje, arbetslinje, arbetslinje langre.
Da finns en forstaelse for den enskilde manniskan.
Forst da....

Kan det bli mer storskaligt?

Israel hotar med storskaligt krig.
Men det ar redan storskaligt.
52 dodade, de flesta civila, sedan i onsdags ar storskaligt.
DN skriver om annu fler dodade.
Brosttonerna om "shoa" - oroar.
Oavsett om den bitradande ministern menade katastrof  eller holocaust  sa menade han att det ska dodas rejalt.
Nan annan katastrof kan han inte ha menat.
Han menade att det ska vara katastrof i Gaza.
Sa talar  en som har hamnd som drivkraft.
Men som inte forstar att det som pagar nu leder till annu mer hamndlystenhet hos Hamas.
Israel gor ju precis det som Hamas vill - visar hur vidriga planer Israel har for Gazaborna.
Om en dodad civil i Israel leder till denna upptrappning sa borde ju Israel forsta att hamnd ar fel metod.
Tala med Hamas.
Forhandla.
Anvanda sig av arabstaternas paverkansmojlighet pa Hamas.
Nagon gang maste man ju motas.
Nagon gang i framtiden.
Varfor inte sa fort som mojligt?
...om det inte ar sa att holocaust ar ratta oversattningen pa vad en ansvarig minister sade......

Klipp sonder kreditkorten

De flesta som gar ut och shoppar kollar hur mycket pengar de har i planboken.
Inte
forsvaret.
De vill att deras arbetsgivare ska bade ge dom en inkopslista over vad forsvaret sjalva tycker sig behova och de pengar som behovs for inkopen.
Forsvaret leker personlig shopper.
Helt utan eget ansvar.
Men sa enkelt ar det ju inte.
Forsvaret har haft aratal pa sig att anpassa kostymen (uniformen) efter planboken, men har anda fortsatt att shoppa pa kredit.
Det ar inte  mer kredit som behovs - utan en overvakare.

Inte med utan mot.....

En man hade sex med cyklar.
Skriver
SvD.
Nej.
Inte med cyklar, utan mot cyklar.
Att forst skara sonder dack.
Att sedan utlata sitt sad over cykeln later som nat en cykel knappast skulle vilja vara med om.
Sa sex mot en cykel.
Inte med.

Som en bomerang....

Vilt famlande.
Klaga pa Aftonbladet.
For att se har en reporter som ater kattmat.
For att visa att kattmaten har farre tillsatser an mat for laskunniga manniskor.
Det tycker
Goran Skytte ar dalig journalistik.
Sen nar har avslojanden om tillsatser i mat blivit dalig journalistik?
Att blaska pa med krigsrubriker som AB gor .. ar ju ABs stil.
Kvallstidningsgrej.
Inget annat att forvanta sig.
Man kan "ha alla hons hemma" aven om man ater kattmat for att bevisa att det gar att ata det, och att det inte har tillsatser.
"Aftonbladets vinkling bygger på traditionell kvällstidningspedagogik. Man tror inte att folket kan ta till sig ett budskap rakt upp och ner. Man måste hitta en kul/festlig/drastisk etcetera vinkling för att (det dumma) folket ska lockas att läsa. Därför sitter reportern i bild och äter kattmat."

Vad har Goran Skyttes kolumn for rubrik?

Jo..."Ropen skalla, kattmat åt alla"

Tror inte SvD att folk skulle lasa Skyttes verk om man inte hittar en "kul/festlig/drastisk etcetera vinkling"?